Ondersteuningsverklaring

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van iemand die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De verklaringen worden afgelegd in het gemeentehuis.

Voorwaarden

Als kiezer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen ruim voor de verkiezingen.

  • U moet in Meppel als kiezer geregistreerd staan
  • Een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Werkwijze

Het werkt als volgt:

  1. U neemt een geprint model H4 (PDF) mee naar het Stadhuis.
  2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar (de verklaring kan niet worden ingetrokken).
  3. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
  4. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
  5. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Voor het ondertekenen van uw ondersteuningsverklaring kunt u terecht tijdens de openingstijden van het Stadhuis, van 8.30 uur tot 13.30 uur.  Ook bestaat de mogelijkheid om hiervoor een afspraak te maken via 14 0522 of online via afspraken.meppel.nl (keuze: verkiezingen).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 14 0522 of postbus@meppel.nl