Stempas of kiezerspas aanvragen

U kunt een nieuwe stempas aanvragen als u geen stempas heeft ontvangen of deze kwijt bent. Ook kunt u een kiezerspas aanvragen als u wilt gaan stemmen in een andere gemeente.

Mogelijkheden

Dit kan op drie manieren:

  1. Digitaal:
    U kunt dit met DigiD digitaal regelen tot 12 maart a.s. Het verzoek moet voor 17:00 uur bij ons binnen zijn.
  2. Schriftelijk:
    U kunt schriftelijk een verzoek doen voor een vervangende stempas of met een formulier een kiezerspas (PDF) aanvragen. Uw schriftelijke verzoek met kopie geldig identiteitsbewijs moet uiterlijk op 12 maart 2021 17.00 uur binnen zijn bij Publiekszaken, Postbus 501 7940 AM Meppel, of zijn ingeleverd bij de receptie van het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel. Als u al een stempas hebt ontvangen, moet u die met uw verzoek meesturen.
  3. Persoonlijk:
    U kunt een nieuwe stempas of kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de Publieksbalie in het Stadhuis, uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. U kunt terecht tijdens de openingstijden van het Stadhuis, van 8.30 uur tot 13.30 uur.  Ook bestaat de mogelijkheid om hiervoor een afspraak te maken via 14 0522 of online via afspraken.meppel.nl (keuze: verkiezingen).Maak hiervoor een afspraak via meppel.nl/afspraakmaken. Neem uw eventuele stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten, telefoonnummer 140522