Kiezerspas

Als u in een andere gemeente in Drenthe (voor Provinciale Staten) of het gebied van Drents Overijssel Delta (voor Waterschap) uw stem wilt uitbrengen, moet u uw stempas laten omzetten naar een kiezerspas.

Dit kan drie manieren:

1.    Digitaal

U kunt dit met DigiD digitaal regelen. Het verzoek moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 17:00 uur bij ons binnen zijn.

2.    Schriftelijk

U kunt schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. U kunt het formulier (modelK6) (PDF) gebruiken voor het aanvragen van een kiezerspas voor het waterschap en u kunt het formulier (model K6 PS) (PDF) gebruiken voor het aanvragen van een kiezerspas voor de provinciale staten. Uw schriftelijke verzoek met kopie geldig identiteitsbewijs moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 17.00 uur binnen zijn bij Publiekszaken, Postbus 501 7940 AM Meppel, of zijn ingeleverd bij de receptie van het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel.

3.    Persoonlijk

U kunt een kiezerspas persoonlijk aanvragen bij de Publieksbalie in het Stadhuis, uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 12.00 uur. U kunt terecht tijdens de openingstijden van het Stadhuis op afspraak. Maak een afspraak online of bel met 14 0522. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Wanneer u een kiezerspas heeft kunt u niet meer stemmen met de oude stempas. Met een kiezerspas kunt u ook de stem in de eigen gemeente uitbrengen.