Gemeentelijk stembureau (centraal tellen)

Het gemeentelijk stembureau heeft zitting op donderdag 16 maart 2023 vanaf 09.00 uur op het Stadhuis van Meppel.

Gedurende de zitting zullen de stemmen die zijn uitgebracht op woensdag 15 maart 2023 geteld worden.

De uitslag hiervan zal op donderdag 16 maart 2022, bekend worden gemaakt.

Het tellen van de stemmen is openbaar. In de hal van het Stadhuis staat aangegeven op welke locatie binnen het Stadhuis welk stembureau geteld wordt.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door de medewerkers van Team Verkiezingen, te bereiken via telefoonnummer 14 0522 of per mail postbus@meppel.nl