Verkiezingen

Als er verkiezingen zijn, gaan inwoners van de gemeente Meppel naar stembureaus om te stemmen. Voor de verkiezingen worden stembiljetten verstuurd naar woonadressen van de kiesgerechtigden. Informatie over de stembureaus, de tijden en volmacht zijn ruim voor iedere verkiezing op deze website te vinden. Voor meer informatie en uitslagen eerdere verkiezingen kunt u terecht op de website van de kiesraad.

 • Processen-verbaal verkiezingen Tweede Kamer 2017 ter inzage

  Op het Stadhuis van de gemeente Meppel liggen vanaf maandag 20 maart 2017 tot aan het tijdstip van de beëdiging ter inzage de Processen-verbaal van de verkiezing Tweede Kamer 2017 van de stembureaus van de gemeente Meppel.

 • Voorlopige uitslag verkiezingen 15 maart

 • Elke stem telt!

  Bekijk de video waarin Burgemeester Richard Korteland iedereen oproept om te gaan stemmen op 15 maart.

 • Aanvragen vervangende stempas

  Bent u de stempas kwijt? Is de stempas beschadigd? Of heeft u geen stempas ontvangen (bezorgdatum stempas is vanaf 24 februari tot uiterlijk 1 maart)? Dan kunt u bij de gemeente een nieuwe stempas aanvragen.

 • Adressen stemlokalen

  De burgemeester van Meppel maakt bekend, dat voor de aanstaande verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer op woensdag 15 maart 2017 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

 • Locaties aanplakborden Tweede Kamerverkiezingen

  Vanaf maandag 6 februari zijn de aanplakborden in de gemeente Meppel beschikbaar. Op deze borden mogen politieke partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 hun posters plakken.

 • Kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente binnen Nederland uw stem uitbrengen.

 • Volmacht verkiezingen

  Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

 • Kiesraad

  Uitslagen verkiezingen