Verkiezingen

Op woensdag 20 maart 2019 zijn er twee verkiezingen. U kunt dan stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Overijssel en voor enkele leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Drents en Overijsselse Delta.

 • Volmacht verkiezingen

  Als een kiezer niet in de gelegenheid is zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie – kan hij een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

 • Kiezerspas

  Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Drenthe bij de verkiezingen voor Provinciale Staten? Vraag dan een kiezerspas aan.

 • Locaties aanplakborden verkiezingen

  In week 7 2019 zijn de aanplakborden in de gemeente Meppel beschikbaar. Op deze borden mogen politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap hun posters plakken.

 • Stempas

  Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk 14 dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. De stempassen worden in de eerste week van maart bezorgd.

 • Openbare kennisgeving Stemmen bij volmacht

  31 januari 2019, pdf, 725kB
 • Openbare kennisgeving Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

  31 januari 2019, pdf, 589kB
 • Waterschapsverkiezingen

  Informatie verkiezingen waterschap

 • Drenthe stemt

  Informatie verkiezingen Provinciale Staten

 • Verkiezingen Europees Parlement

  22 februari 2019

  De eerstvolgende verkiezing van het Europees Parlement is in Nederland op donderdag 23 mei 2019. Als Europees burger woonachtig in Nederland kunt u ervoor kiezen in Nederland te stemmen voor de verkiezingen van de (Nederlandse) leden van het Europees Parlement. U moet zich hiervoor registreren met een Y 32 formulier. Leest u de uitleg op het formulier goed.