Verkiezingen

Als er verkiezingen zijn, gaan inwoners van de gemeente Meppel naar stembureaus om te stemmen. Voor de verkiezingen worden stembiljetten verstuurd naar woonadressen van de kiesgerechtigden. Informatie over de stembureaus, de tijden en volmacht zijn ruim voor iedere verkiezing op deze website te vinden. Voor meer informatie en uitslagen eerdere verkiezingen kunt u terecht op de website van de kiesraad.

 • Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

  04 december 2017

  Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Meppel kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken om de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

 • Definitieve uitslag op partij niveau TK 2017

  pdf, 41kB
 • Kiesraad

  Uitslagen verkiezingen