Verkiezingen

Als er verkiezingen zijn, gaan inwoners van de gemeente Meppel naar stembureaus om te stemmen. Voor de verkiezingen worden stembiljetten verstuurd naar woonadressen van de kiesgerechtigden. Informatie over de stembureaus, de tijden en volmacht zijn ruim voor iedere verkiezing op deze website te vinden. Voor meer informatie en uitslagen eerdere verkiezingen kunt u terecht op de website van de kiesraad.

  • Documenten verkiezingen

    De processen –verbaal van de stembureaus, het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau, de bijlagen van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau met de uitslag per stembureau en verslag controle-protocol.

  • Kiesraad

    Landelijke website Informatie en uitslagen verkiezingen