Wet inburgering

In Nederland wonen veel mensen uit verschillende landen. Om elkaar te begrijpen is het belangrijk dat iedereen Nederlands spreekt. Ook is het belangrijk dat iedereen weet welke regels er zijn in Nederland om zaken te regelen over wonen, werken, gezondheid, onderwijs, geld etc. We noemen dat inburgeren en voor  sommige mensen is inburgering verplicht. De inburgering is geregeld in de Wet inburgering die op 1 januari 2007 van kracht is geworden.

Nieuw Wet inburgering

Vanaf  01 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Hierbij wordt het volgende verschil gemaakt:

  1. U heeft voor 1 januari 2013 een verblijfsvergunning ontvangen van  de Immigratie en Naturalisatie Dienst
  2. U heeft na 1 januari 2013 een verblijfsvergunning van de IND ontvangen.

1. Verblijfsvergunning voor 01 januari 2013 ontvangen.
Voor u geldt nog de oude Wet inburgering en krijgt u bericht van de gemeente over uw inburgering. Alleen de inburgeraars met een verblijfsvergunning asiel of  geestelijke bedienaar wordt een inburgeringsvoorziening aangeboden.

2. Verblijfsvergunning ontvangen na 1 januari 2013
Deze nieuwe wet houdt in dat inburgeraars zelf zorg moeten dragen voor hun inburgeringstraject. Voor degenen die hiervoor over onvoldoende middelen beschikken , is er een leenstelsel. De nieuwe Wet betekent ook dat de uitvoering van de inburgering komt te liggen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs ( DUO). De gemeentelijke taak op dit gebied vervalt en gemeenten ontvangen dan ook geen middelen meer voor inburgering. De Dienst Uitvoering Onderwijs ( DUO) gaat in dit geval over uw inburgering en kunt u met uw vragen bij deze organisatie terecht. ( Telefoonnummer: 050 599 96 00)

Meer informatie

Meer informatie over de oude en de nieuwe regels over de inburgering kunt u vinden op de website van de DUO: www.inburgeren.nl.

Met vragen over de inburgering kunt u ook bij de gemeente terecht:

  • Bij de consulent inburgering via telefoonnummer 140522
  • Bij het WMO loket van de afdeling Klantcontacten
  • Of mail naar postbus@meppel.nl