Automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. De gemeente Meppel schrijft de verschuldigde belastingen dan in 10 gelijke maandelijkse termijnen af. De incasso start 1 maand na dagtekening van uw aanslagbiljet.

Voorwaarden

  • U kunt de machtiging regelen via de digitale belastingbalie met behulp van uw Digid.
  • U kunt ook een machtigingskaart aanvragen bij het Klantcontactcentrum
  • U kunt op elk moment de machtiging intrekken. Neem hiervoor contact op met het Klantcontactcentrum

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522