Onderhoud openbaar groen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud aan al het openbaar groen en het bestrijden van onkruid. Wanneer u klachten heeft over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen, meldt u dat aan de gemeente.

Wat is openbaar groen?wandelpad tussen hoge bomen

  • Plantsoenen
  • Openbare groenstroken
  • Groenbakken (kijkgroen)
  • Bermen
  • Parken
  • Vijvers
  • Sloten
  • Waterpartijen

Meer groen met minder onderhoud

Met ingang van 2015 zal Meppel meer groen met minder onderhoud hebben. Sierbeplanting die duur in onderhoud is,  wordt omgevormd tot gazon, berm of bosplantsoen. Ook wordt er gazon als bloemenweide of als extensief grasland onderhouden. De gemeente streeft naar verscheidenheid van planten en dieren in het openbaar gebied.

Onkruidbestrijding

De gemeente Meppel gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen bij het bestrijden van onkruid op verhardingen.

Contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontacten, telefoonnummer 140522