Acties van Steenbreek Meppel in 2022

Wanneer u tegels of stenen uit uw tuin haalt en hier planten in de grond zet, dan kunt u via Steenbreek Meppel een tegemoetkoming krijgen voor de gemaakte kosten. Op deze manier willen we meer groen in de tuinen stimuleren.

Voorwaarden tegels eruit, planten erin

 • De actie is alleen geldig voor inwoners van de gemeente Meppel. U mag 1 keer meedoen.
 • Vergoeding is de helft van het aanschafbedrag van planten en de daarbij behorende hoeveelheid aarde/compost met een maximum van € 150,-.
 • U stuurt 2 foto’s in naar steenbreekmeppel@gmail.com
  • 1 van de plek als de tegels/stenen er nog liggen,
  • 1 van de plek als de planten geplant zijn.
 • U stuurt naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en een kopie van de aankoopbon(nen) mee.
 • De actie is in principe geldig voor heel 2022. De organisatie houdt zich het recht voorbehouden om de actie te beëindigen als het budget opraakt.
 • Tenzij u aangeeft dit niet te willen, kunnen foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden.
 • De actie is geldig voor voor- en achtertuinen. Voor geveltuintjes gelden aanvullende voorwaarden (zie groeninitiatieven). Potten en/of bakken worden niet vergoed.
 • Bij twijfel of er aan de voorwaarden wordt voldaan beslist de organisatie.
 • Vanaf oktober is het mogelijk de tegels/stenen te laten ophalen door de tegeltaxi. Tot die tijd is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van de tegels.
 • Op vrijwillige basis kan het aantal verwijderde tegels doorgegeven worden op nk-tegelwippen.nl/meedoen. Meppel probeert zoveel mogelijk tegels te wippen en doet een competitie met Steenwijk.

Regentonactie

We willen stimuleren dat regenwater opgevangen en weer gebruikt wordt in de tuin. Graag stellen we u in de gelegenheid een gedeelte van het uitgegeven bedrag voor een regenton via ons terug te vragen.

De voorwaarden zijn:

 • U bent inwoner van de gemeente Meppel.
 • De vergoeding is de helft van de aanschafwaarde met een maximum van 100 euro.
 • De vergoeding geldt voor de regenton zelf en de materialen om de regenton aan te sluiten, bijvoorbeeld op de regenpijp.
 • U maakt foto's van de plek waar de ton moet komen en van dezelfde plek wanneer deze geplaatst is.
 • U stuurt de foto's en de bon naar steenbreekmeppel@gmail.com. Geef ook naam, adres en bankrekeningnummer door.
 • Wanneer het budget van Steenbreek op is, stopt de actie. Uiterste aanvraagdatum is 31 december 2022.
 • U mag meedoen voor één regenton.

Geveltuintjes

Het aanleggen van geveltuintjes wordt gestimuleerd, omdat groen voor verkoeling zorgt en er meer water in de grond kan zakken. Ook brengt een geveltuintje gezelligheid in de straat, vooral als u het samen met uw buren aanlegt. Geveltuintjes vallen onder de ‘tegels eruit, planten erin’- actie en het NK-tegelwippen. Het verbod op geveltuintjes in de aanloopstraten naar het centrum wordt opgeheven. U mag daar nu dus ook een geveltuintje aanleggen. Voor de binnenring en het kernwinkelgebied blijft het verbod wel gelden. Meer informatie op de pagna Groeninitiatieven.

Boomspiegels

In veel straten in Meppel staan bomen waar bij de voet niets groeit. Wilt u die kale plek inzaaien of beplanten, dan is dat toegestaan (check de voorwaarden bij ‘Groeninitiatieven’). Bij Steenbreek kunt u per vierkante meter groen 20 euro terugkrijgen. Facturen zijn niet nodig, maar wel uw gegevens en een foto. U kunt die sturen naar steenbreekmeppel@gmail.com.

Nieuw vanaf oktober 2022 de tegeltaxi

Het afvoeren van tegels kan bij de uitvoering van groeninitiatieven wel eens een probleem zijn. Die zorg neemt Steenbreek Meppel u dit najaar uit handen. In oktober kunt u op afspraak gratis tegels meegeven aan de tegeltaxi, die in de gemeente Meppel (inclusief de dorpen) gaat rondrijden. Voorwaarde is dat u meedoet aan het NK-tegelwippen of onze actie ‘Tegels eruit, planten erin’.

Door het sturen van een mail naar steenbreekmeppel@gmail.com kunt u doorgeven wanneer u tegels wilt aanbieden en op welk adres ze opgehaald kunnen worden. Ander materiaal wordt niet meegenomen. U moet kunnen aantonen dat u met één van deze acties meedoet (vóór- en na-foto). In oktober rijdt de tegeltaxi wekelijks, daarna minder frequent. Leg de tegels, die u wilt laten ophalen alvast op een toegankelijke plek. Verder willen we u vragen om het aantal verwijderde tegels plus een foto van het resultaat door te geven op de website van het NK-Tegelwippen www.nk-tegelwippen.nl. Met de opgehaalde tegels wordt in de wijk Nieuw-veense Landen een groene oase gerealiseerd.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via facebook/MeppelGroenerMaken, instagram.com/steenbreekmeppel/  of steenbreekmeppel@gmail.com