Acties van Steenbreek Meppel

Haalt u tegels of stenen uit uw tuin en plant u hiervoor planten terug? Dan kunt u via Steenbreek Meppel een tegemoetkoming krijgen voor de gemaakte kosten. Op deze manier willen we meer groen in de tuinen stimuleren.

De actie ‘tegels eruit, planten erin’ heeft in 2022 meer dan 50 groenere tuinen opgeleverd. We blijven meer groen in tuinen stimuleren, daarom gaan we ook in 2023 door met deze actie.Tegelwippen_klein

Graag maken wij u erop attent dat niet elke ‘soort groen’ bijdraagt aan meer leefgebied voor vogels, insecten en andere dieren. Laat uw zoekmachine maar eens zoeken op “ tips voor een diervriendelijke tuin”. We zijn ook graag bereid om u advies te geven.

Voorwaarden voor deelname

 • Wanneer u tegels of stenen uit uw tuin haalt en hier planten in de grond zet, dan kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de gemaakte kosten. Vergoeding is de helft van het aanschafbedrag van planten en de daarbij behorende hoeveelheid aarde/compost met een maximum van € 150,00.
 • De actie is alleen geldig voor inwoners van de gemeente Meppel. U mag 1 keer meedoen.
 • U stuurt 2 foto’s in naar steenbreekmeppel@gmail.com
  • 1 van de plek als de tegels/stenen er nog liggen,
  • 1 van de plek als de planten geplant zijn.
 • U stuurt naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en een kopie van de aankoopbon(nen) mee.
 • De actie is in principe geldig voor heel 2023. De organisatie houdt zich het recht voorbehouden om de actie te beëindigen als het budget opraakt.
 • Tenzij u aangeeft dit niet te willen, kunnen foto’s gebruikt worden voor promotiedoeleinden.
 • De actie is geldig voor vóór- en achtertuinen. Voor geveltuintjes gelden aanvullende voorwaarden (zie groeninitiatieven). Potten en/of bakken worden niet vergoed.
 • Bij twijfel of er aan de voorwaarden wordt voldaan beslist de organisatie.
 • Op vrijwillige basis kan het aantal verwijderde tegels doorgegeven worden op nk-tegelwippen.nl/meedoen (vanaf 21 maart). In heel Meppel worden zoveel mogelijk tegels gewipt. Vaste planten in een geveltuin_klein

Geveltuintjes

Het aanleggen van geveltuintjes wordt gestimuleerd, omdat groen voor verkoeling zorgt en er meer water in de grond kan zakken. Ook brengt een geveltuintje gezelligheid in de straat, vooral als u het samen met uw buren aanlegt. Geveltuintjes vallen onder de ‘tegels eruit, planten erin’- actie en het NK-tegelwippen. Het verbod op geveltuintjes in de aanloopstraten naar het centrum is opgeheven. U mag daar nu dus ook een geveltuintje aanleggen. Voor de binnenring en het kernwinkelgebied blijft het verbod wel gelden. Meer informatie op de pagina Groeninitiativeen.

De tegeltaxi

In de laatste maanden van 2022 was het mogelijk om tegels op te laten halen door een ‘tegeltaxi’. We proberen dit in 2023 ook weer mogelijk te maken. Nadere info volgt.

Boomspiegels

In veel straten in Meppel staan bomen waar bij de voet niets groeit. Wilt u die kale plek inzaaien of beplanten, dan is dat toegestaan (check de voorwaarden bij ‘Groeninitiatieven’). Bij Steenbreek kunt u per vierkante meter groen € 20,00  euro terugkrijgen. Facturen zijn niet nodig, maar wel uw gegevens en een foto. U kunt die sturen naar steenbreekmeppel@gmail.com. Let wel op dat er bij nieuw geplante bomen water gegeven wordt door de gemeente.

Nieuwe acties

Acties voor 2023 zijn in voorbereiding. We willen mensen met alleen een balkon gaan helpen met vergroenen. Ook eigenaren van een nieuwe woning, met een nieuwe tuin willen we stimuleren hun tuin met minder tegels en meer groen in te richten.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via facebook/MeppelGroenerMaken, instagram.com/steenbreekmeppel/  of steenbreekmeppel@gmail.com