Teken

In Drenthe zijn veel teken. Door een tekenbeet kunt u de ziekte van Lyme krijgen. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme vrijwel uitgesloten.

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie. Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die de Lymebacterie bij zich draagt. De ziekte uit zich meestal in een rode ring op de huid die ontstaat na 1 tot 3 weken rondom de plaats van de tekenbeet. De ring wordt steeds groter. Soms zijn er griepachtige verschijnselen, zoals koorts. Als de ziekte niet opgemerkt wordt, kunnen later neurologische, gewrichts-, huid- of hartklachten ontstaan. De ziekte van Lyme is te behandelen met antibiotica.

Teken komen voor in bos, park, hei, tuin of duinen. Ze klimmen langs hoog gras of langs struiken omhoog.

Controleren

Controleer uw hele lichaam als u in het groen bent geweest. Kijk goed, teken zijn bijna niet te zien. Haal de teek zo snel mogelijk weg met een tekenverwijderaar of een puntige pincet. Noteer wanneer u bent gebeten.

Naar de huisarts?

  • Als een rode ring rond de beet ontstaat
  • Als u binnen 3 maanden griepachtige klachten, zenuwpijn of gewrichtsklachten krijgt
  • Heeft de teek meer dan 24 uur in uw huid gezeten? Bespreek met de huisarts of behandeling gewenst is
  • Op de website van de GGD Drenthe vindt u meer informatie.