Grof vuil

U kunt grof vuil uit uw huishouden zelf wegbrengen naar het Afvalbrengstation in Havelte. De gemeente kan sommige soorten grof vuil bij u ophalen.

Inleveren

 • Bruikbare spullen zoals huisraad brengt u naar:
  • Kringloopcentrum, Hugo de Grootstraat 1a, 7942 HA Meppel, 0522 240 741
  • Kringloopwinkel "De Kring", Industrieweg 1A, 7944 HT Meppel, 0522 475 665
 • Of denk aan ruilgroepen op social media zoals de Weggeefhoeken op Facebook.
 • Niet bruikbare huisraad en overig grof vuil brengt u naar het Afvalbrengstation Havelte.

Scheid uw grof vuil

Houd het afval als volgt apart:

 • bouw- en sloopafval
 • schoon recyclingshout
 • overig hout
 • asbest (alleen verpakt aanleveren bij het Afvalbrengstation)
 • puin
 • grof tuinafval
 • banden
 • dakleer
 • papier
 • ijzer
 • vlak glas

Laten ophalen

De gemeente haalt huishoudelijk grof vuil bij particulieren op. Dit is eens per week op dinsdag op afroep. Voor een afspraak belt u met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522.

 • U zet het grof vuil voor 7.30 uur aan de openbare weg (niet op eigen erf)
 • Het afval is goed bereikbaar voor een vrachtauto met kraan (dus niet onder bomen, e.d.)

Wat kan de gemeente ophalen?

Grof huishoudelijk afval

Hieronder vallen o.a.

 • Meubels
 • Vloerbedekking
 • Koelkasten
 • Diepvriezers
 • Fietsen
 • Tuinmeubelen

Grof tuinafval.

Hieronder vallen o.a.

 • Coniferen
 • Takken

Wat haalt de gemeente niet op?

 • Asbest(houdend) afval
 • Banden
 • Bouw- en sloopafval
 • Puin

Kosten

 • Ophalen huisraad: € 33,00 voor transport + € 14,00 per ½ m3 of een gedeelte daarvan.
 • Zelf afval brengen naar het afvalbrengstation in Havelte is voor sommige afvalstromen gratis. Voor andere soorten afval moet u betalen. Meer informatie leest u op de pagina Afvalbrengstation Havelte.

Tip

 • Koopt u een nieuw artikel als vervanger voor een oud artikel? Vraag dan bij de leverancier of het oude artikel meegenomen of ingeleverd kan worden.
 • Brengt u het grof vuil naar het Afvalbrengstation, vergeet dan niet uw milieupas en uw pinpas mee te nemen.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522