Afvalcontainers, vervanging en extra containers

De Gemeente Meppel haalt in de bebouwde kom papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) via afvalcontainers op. Voor restafval heeft de gemeente ondergrondse containers geplaatst. Bewoners van het buitengebied hebben een vierde container voor restafval. Wanneer een container verdwenen is kunt u zich wenden tot het Klantcontactcentrum.

Voorwaarden

  • U vraagt de container aan bij het Klantcontactcentrum of u gebruikt het online meldingenformulier
  • U ontvangt de container aan huis

Kosten

  • Een extra container voor GFT, papier of PMD is gratis
  • Vervangende container € 41,00
  • De jaarlijkse ledigingskosten voor een extra container voor restafval  € 90,50 (geldt alleen voor bewoners in het buitengebied)

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522