Afvalcontainers, vervanging en extra containers

De Gemeente Meppel haalt in de bebouwde kom papier, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons) via afvalcontainers op. Voor restafval heeft de gemeente ondergrondse containers geplaatst. Bewoners van het buitengebied hebben een vierde container voor restafval.

Vervanging container

Bent u een container kwijt of is de container stuk? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0522 of per mail postbus@meppel.nl.

Vervanging is in principe gratis. Bij opzet of nalatigheid kost een vervangende container € 42,00.

Extra container

Heeft u voor een bepaalde afvalstroom niet genoeg aan één container, dan kunt u gratis een tweede container voor PMD, GFT of papier aanvragen.

Bewoners van het buitengebied kunnen ook een extra container aanvragen voor restafval. De jaarlijkse ledigingskosten voor deze extra container voor restafval bedragen € 100,00.

Vraag de container online aan met het online meldingenformulier of neem telefonisch contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522.