Werkgroep participatie & overgang Jongeren van 18- naar 18+

Wij houden ons voornamelijk bezig met participatie in Meppel & de overgang jongeren van 18- naar 18+, nieuwe Nederlanders en mensen met leerwerktrajecten.

Participatie betekent meedoen in de Meppeler maatschappij.

Niet alleen voor mensen die onder de participatiewet vallen en hier een beroep op doen, maar ook voor alle inwoners in de gemeente Meppel.
Zo hebben wij ons onder andere laten informeren over de inzet van jobcoaches door de gemeente voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben met de betrokken ambtenaren gesproken over de aanpak van laaggeletterdheid in Meppel.

Als je kijkt naar het onderwerp 18- / 18+, dan bedoelen we de doelgroep van jongeren die 18 jaar worden en zijn wij bezig met het ondervangen van eventuele problemen bij deze overgang. Dit om de overgang goed te laten verlopen.
Gemeenten zijn via de Jeugdwet verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning aan jongeren tot 18 jaar. Zorg en ondersteuning vanaf deze leeftijd is geregeld via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de continuïteit van deze zorg en ondersteuning te waarborgen, is het belangrijk dat gemeenten en samenwerkingspartners elkaar weten te vinden en afspraken maken.

Wettelijk gezien word je vanaf 18 jaar in een keer als volwassen beschouwd en kun je dit niet altijd al helemaal zijn, of niet in de omstandigheden verkeren om dit te kunnen zijn. Als iemand 18 jaar wordt, zijn niet gelijk alle problemen voorbij. Jongeren die dan nog zorg nodig hebben, hoe kunnen we dit beter stroomlijnen? Het moet niet zo zijn dat bij jongeren waar iets aan de hand is en die ondersteuning (nodig) hebben, deze in een keer stopt omdat ze 18 jaar worden. Er wordt binnen de gemeente hard gewerkt aan goede aansluiting, een soepele overgang van de jeugdwet naar het Wmo-loket. Wij denken hierin mee.

Individuele studietoeslag is een toeslag die kan worden aangevraagd bij iedere gemeente en is bedoeld als financiële ondersteuning voor studeren met een medische beperking die zo blijft, waardoor de student naast de studie niet of niet voldoende kan bijverdienen. Deze regeling bestaat en hier was nergens informatie over te vinden. Dit hebben wij als werkgroep proactief aangekaart en hier zouden wij een gesprek over gaan voeren. Voordat deze afspraak er was, was deze regeling al actief opgenomen en te vinden op meppel.nl en zo is het niet nodig om hier nog een advies voor te schrijven, soms is het aangeven van het ontbreken van informatie alleen al voldoende.

Doordat we dit als werkgroep hebben aangekaart, is het opgepakt en aangepast. Het is een uitdaging om adviezen te geven aan het college van burgemeester & wethouders en hiervoor afspraken te maken en gesprekken te voeren met de ambtenaren. Als ambtenaren het oplossen voordat iets binnen het college komt dan hoef je dit traject niet meer door. Dan is het ambtelijk opgelost. Dit vinden wij heel mooi resultaat.