Werkgroep Sport, Bewegen & Gezondheid

Momenteel zijn we voornamelijk bezig met het monitoren van de invulling en uitvoering van het Lokaal Sport Akkoord in Meppel. Wij nemen deel aan de stuurgroep vanuit de gemeente die hierbij betrokken is

Onze 4 pijlers zijn:

  1. Jong en vaardig; op de basisscholen meer tijd en aandacht voor beweging.
  2. 'Inclusief' sporten; extra aandacht voor talent, sport-mogelijkheden voor mensen met een beperking, sporten en beweging voor de nieuwe Nederlanders.
  3. Vitale sportaanbieders; samenwerking met de 'Meppeler-sportkoepel', aandacht besteed aan het financieel en organisatorisch toekomstbestendig maken.
  4. Gezondheid bewustzijn; wat doet niet-bewegen, ongezonde voeding en middelengebruik met je gezondheid? Gezonde lifestyle en actieve levenshouding.

Actueel

Een aantal leden van de werkgroep Sport, Bewegen & Gezondheid heeft zich samen met leden uit de werkgroep Armoede actief ingezet als kartrekker in een initiatief, met een samenwerking met De MensA, om een mondkapjesproject te realiseren. Bedoeld als brug in de tijd naar een professionele regeling in deze. Hierbij werd er een inzet gedaan door meer dan 50 vrijwilligers, waaronder naaisters, fietskoeriers en noem het maar op. Er zijn meer dan 3.000 mondkapjes afgeleverd!