Werkgroep Mantelzorg

Onze werkgroep maakt zich sterk voor het welbevinden van de mantelzorger en richt zich op het uitbrengen van adviezen betreffende het beleid over mantelzorg in het algemeen en in het bijzonder het ondersteunen en waarderen van mantelzorg en de mantelzorger.

Onze focus ligt in deze tijd op de preventie van de overbelaste mantelzorger.

Dit is met name ingegeven door de uitkomsten van het, laatste gehouden, burgerbelevingsonderzoek, waarin een van de uitkomsten was dat mantelzorgers een toename in het gevoel van belasting ervaren. \

Op dit moment zijn we bezig met de afronding van een ongevraagd advies aan het college van burgemeester & wethouders. In het advies beschrijven wij alle facetten van mantelzorg en waar naar onze mening in het beleid aandacht aan moet worden gegeven. Om tot het schrijven van een goed (on)gevraagd advies te komen doen wij degelijk onderzoek. We hebben contact gehad met de beleidsmedewerker en met Welzijn MensenWerk. We hebben de beleidsnota van andere gemeentes doorgenomen en bijeenkomsten bezocht van het Drents Platform Mantelzorg, het Mantelzorgplatform Meppel, presentaties bijgewoond van Veilig Thuis en van studenten van de hogeschool Windesheim. We hebben gesproken met vrijwilligers van het Contactpunt Mantelzorg en met diverse mantelzorgers zelf. Zo geven we advies over de waardering voor mantelzorgers en ook over het ondersteunen, met als doel om overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Zodra dit advies is aangeboden aan het college gaan we ons verdiepen in de organisatie van het  vrijwilligerswerk in de gemeente Meppel.

Ook dan zullen we verschillende vrijwilligersorganisaties bezoeken om te vragen wat zij vinden van de ondersteuning van vrijwilligers binnen de gemeente door de gemeente Meppel.