Werkgroep Eenzaamheid

De Adviesraad Sociaal Domein heeft vanuit de werkgroep Eenzaamheid, in april 2020 een ongevraagd advies uitgebracht aan burgemeester & wethouders.

Eenzaamheid kan een begin zijn van een aantal andere problemen, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft in zijn informatie aan:

Eenzaamheid brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, kan leiden tot minder meedoen in de samenleving en verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden. Mensen die zich erg eenzaam voelen, zijn minder gelukkig en hebben vaker een negatief mens- en / of zelfbeeld dan mensen die geen last van eenzaamheid hebben. Eenzaamheid kan een oorzaak zijn van ongezond gedrag, bijvoorbeeld gebruik van verslavende middelen. Er is sprake van een groter risico op suïcide, hartproblemen, depressie, dementie en nog meer chronische aandoeningen.

Deze informatie en onze eigen waarnemingen in de Meppeler samenleving, hebben wij in ons ongevraagde advies gezet.

Het is belangrijk om te zorgen voor bewustwording van de gevolgen die eenzaamheid kan veroorzaken. Het bestrijden van eenzaamheid is eigenlijk het proactief voorkomen van klachten en problemen die als gevolg daarvan kunnen ontstaan.

In het onderwijs kan al een basis worden gelegd om later eenzaamheid te voorkomen, het ontwikkelen van sociale vaardigheden is daarbij belangrijk.

We hebben op dit moment aandacht voor het hoe te organiseren van een meldpunt sociaal isolement in Meppel. Dit is dan te gebruiken als er vermoedens zijn van mensen die eenzaamheid ervaren. In andere steden, zoals in Rotterdam, is hier al veel positieve ervaring mee.

De focus ligt dus op preventie van Eenzaamheid en dat is zeker in deze tijd heel actueel.
Eenzaamheid voorkomen is op den duur goedkoper en ook verstandiger en beter voor de mensen.

Wij willen in de preventie nadrukkelijk ook het onderwijs betrekken, daar kunnen we al inzetten op het helpen ontwikkelen van sociale vaardigheden, dat kan eenzaamheid in de latere levensfase voorkomen. Mensen met goed ontwikkelde sociale vaardigheden zijn over het algemeen niet eenzaam.