Samen aan zet voor een sociaal en fijn Meppel! Adviesraad Sociaal Domein overhandigt jaarverslag 2021

De Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM) heeft op woensdag 2 februari haar jaarverslag 2021 aangeboden aan wethouder Henk ten Hulscher die het, namens het College van B&W, in ontvangst heeft genomen.

Terugblik 2021

In 2021 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ADSM) drie adviezen opgesteld en voorgelegd aan het College van Burgemeesters en Wethouders, zo valt in het jaarverslag te lezen. De adviezen gingen over mobiliteit,  verordeningen sociaal domein en over de verordening adviesraad sociaal domein. Ook heeft de ASDM meegepraat over verschillende onderwerpen en overlegtafels, zoals de omgevingsvisie. Rode draad bij al deze onderwerpen was de impact van corona. “Want welk onderwerp je er ook bij pakt, de impact van corona is voelbaar, zichtbaar én merkbaar”, aldus Liesbeth van der Vegt, vertrekkende voorzitter van de ASDM.  “Dit blijft ook de komende jaren nog voor veel impact zorgen in het sociaal domein.”

Kritische vriend

Wethouder Henk ten Hulscher is blij met de inzet van de ASDM: “De adviesraad is heel belangrijk voor onze gemeente, dat hebben we ook dit jaar weer gezien. Ze zijn een kritische vriend. Een club betrokken inwoners die over onze schouder meekijkt hoe het gaat in de uitvoering of meedenkt over nieuw beleid. Die onafhankelijke blik is belangrijk. Dat houdt ons scherp en het draagt bij aan de kwaliteit. Zo werken we samen aan een sterk sociaal domein.”

Inzet op speerpunten 2022

De ASDM is ook in 2022 niet van plan om stil te zitten. In het eerste kwartaal werkt de adviesraad aan een hernieuwde missie en visie. Ook wordt onderzocht hoeveel leden er nodig zijn en wat aan kennis en inzet wordt gevraagd. De manier waarop de achterbanraadpleging plaatsvindt, wordt eveneens tegen het licht gehouden. Deze periode wordt ook gebruikt om een definitief dagelijks bestuur te vormen. Andere onderwerpen die in 2022 extra aandacht krijgen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de toegang tot mantelzorgondersteuning, effecten van de nieuwe Wet Inburgering, energiearmoede, Armoede & Eenzaamheid en Werkende armen. Verder continueert de ASDM de inzet op het gebied van cliëntondersteuning, dementievriendelijk en de werkgroep sport, bewegen en gezondheid.

Vacature Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein is een groep betrokken Meppeler vrijwilligers die het College van Burgemeester en Wethouders, gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein. Om uitvoering te geven aan de speerpunten in 2022 zoekt de Adviesraad versterking.  Vrijwilligers die geïnteresseerd zijn lezen meer informatie over de vacature op de website

Download het jaarverslag (PDF)