Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad Sociaal Domein adviseert aan het college van B&W over de uitvoering van taken in het Sociaal domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

  • Algemene informatie

    Meer informatie over taak en samenstelling Adviesraad Sociaal Domein Meppel

  • NIeuws

    Verschenen nieuwsberichten en jaarverslagen van de Adviesraad

  • Volg de ASD op facebook

    Blijf op de hoogte en volg de Adviesraad op facebook @sameninzettenvoorelkaar