De Adviesraad zoekt een voorzitter

Ben jij die enthousiaste, inspirerende verbinder met gepassioneerde nieuwsgierigheid binnen het sociaal domein, dan zijn wij opzoek naar jou.

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een groep betrokken Meppeler vrijwilligers, die het College van Burgemeester en Wethouders, B&W, gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein. De Adviesraad kent een
brede afspiegeling van de Meppeler samenleving. Vanaf 2015 heeft de gemeente uitgebreidere taken op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de jeugdwet (JW) en de Participatiewet (werk en inkomen).
Het sociaal domein gaat dus over jongeren en ouderen, mensen met een beperking, nieuwe Nederlanders, verslavingsproblematiek, kwetsbare groepen, vrijwilligers, over wonen, welzijn en sport. Kortom, het gaat over onze eigen sociale leefomgeving en alles wat daarmee samenhangt. 

Onze voorzitter vormt samen met de secretaris en de plaatsvervangend voorzitter het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. De onafhankelijke voorzitter zit de plenaire vergaderingen voor en is de primaire verbinder tussen de adviesraad en het college van de gemeente Meppel.

Wat ga je samen doen als dagelijks bestuur?

 • Ieder kwartaal overleg met de verantwoordelijke wethouder;
 • 1x per 4-6 weken overleg met de afgevaardigde teammanager en de afgevaardigde beleidsmedewerker;
 • Het werkplan opstellen voor het volgende jaar;
 • Het jaarverslag opstellen van het voorbije jaar;
 • Met de betrokken themagroepen afstemmen over de gevraagde en ongevraagde adviezen en zorgen dat het advies wordt ingediend bij het college;
 • De verantwoordelijkheid hebben om de adviesraad op sterkte te houden;
 • Het monitoren van de behandeling van de adviezen;
 • De (maandelijkse) plenaire vergaderingen van de adviesraad voorbereiden.

Wat verwachten wij van jou?

De bereidheid om circa 8-12 uur per week te besteden aan de adviesraad. Je woont in de gemeente Meppel en je hebt binding met de doelgroepen uit het sociaal domein, je hebt een maatschappelijk netwerk of je wilt dat opbouwen. Je bent bereid en in staat om over het eigen belang en de belangen van de eigen doelgroep heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel van het sociaal domein.

Jouw stijl van leidinggeven past bij deze groep, waardoor je een fijne en veilige sfeer kunt creëren. Je bent een doener, die gestructureerd is, goed kan luisteren en observeren en daardoor de juiste vragen kunt stellen. Wij verwachten goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Tot slot wil je je voor 4 jaar beschikbaar stellen en bekleed je geen politieke functie en ben je niet in dienst van de gemeente Meppel.

Wat krijg je ervoor terug?

 • de mogelijkheid tot kennis- en deskundigheidsbevordering
 • het vergroten van je netwerk
 • inspirerende contacten
 • plezier en voldoening
 • een jaarlijkse vaste vergoeding
 • de voldoening om mee te praten, mee te denken over de ontwikkeling van het beleid in Meppel

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd geraakt na het lezen van de advertentie, regeer dan op de rol als voorzitter van onze Adviesraad. Wij zien graag je motivatie en cv voor 20 april a.s. via info@asdmeppel.nl

Selectieprocedure

Een gesprek met (ambtelijke) vertegenwoordigers van de gemeente Meppel en de Adviesraad maakt deel uit van de procedure. De voorzitter wordt benoemd door het college van B&W.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over de procedure of inhoudelijke vragen, dan kun je mailen naar info@asdmeppel.nl. Meer informatie kun je ook vinden op deze website.