De Adviesraad Sociaal Domein zoekt jou!

De Adviesraad is met spoed op zoek naar een kandidaat, c.q. kandidaten, specifiek voor onze social media. Heb jij deze skills, reageer dan snel!

Wat verwachten wij van jou?

Dat je:

 • in de gemeente Meppel woont
 • binding hebt met de doelgroepen uit het sociaal domein
 • je verder wilt verdiepen in deze doelgroepen
 • bereid bent en in staat bent om over het eigen belang en de belangen van de eigen doelgroep heen te kijken en mee te denken over het grotere geheel van het sociaal domein
 • een maatschappelijk netwerk hebt of dat wilt opbouwen
 • goed kunt luisteren en de juiste vragen kunt stellen
 • goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden hebt
 • beschikt over een positief kritische blik
 • een teamspeler bent
 • je voor 4 jaar beschikbaar stelt
 • je inzet om relevante informatie/documenten te lezen
 • een actieve en positieve bijdrage levert tijdens vergaderingen
 • geen politieke functie bekleedt en dat je niet in dienst van de gemeente Meppel bent

Wat zijn je taken?

Je neemt deel aan:
-    alle vergaderingen van de adviesraad als geheel
-    (extra) vergaderingen van de werkgroep waar je deel van uitmaakt
-    landelijke en regionale overleggen over het desbetreffende aandachtsgebied
•    je draagt bij aan het opstellen van gevraagde of ongevraagde adviezen

Wat krijg je ervoor terug?

 • de mogelijkheid tot kennis- en deskundigheidsbevordering
 • het vergroten van je netwerk
 • inspirerende contacten
 • plezier en voldoening
 • een jaarlijkse vaste vergoeding
 • de voldoening om mee te praten, mee te denken over de ontwikkeling van het beleid in Meppel

Algemeen

•    Lid zijn van de Adviesraad vraagt je gemiddeld één dagdeel per week aan voorbereiding, leeswerk, vergaderingen of het bezoeken van (regionale) bijeenkomsten.
•    De vergaderingen van de Adviesraad zijn maandelijks op een woensdagavond.

Geïnteresseerd?

Stuur dan zo snel mogelijk je motivatie met CV naar info@asdmeppel.nl

Selectieprocedure

Een gesprek met (ambtelijke) vertegenwoordigers van de gemeente Meppel en de Adviesraad maakt deel uit van de procedure.

Wil je meer informatie?

Heb je vragen over de procedure of inhoudelijke vragen, dan kun je mailen naar info@asdmeppel.nl