Adviesraad Sociaal Domein

 • Waar houden we ons mee bezig?

  banner adviesraad De Adviesraad Sociaal Domein adviseert eenduidig en integraal aan het college van burgemeester en wethouders als het gaat om de uitvoering van taken in het zogeheten Sociaal Domein: Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet.

 • Jaarverslag 2018

  27 maart 2019

  banner jaarverslag In het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein leggen wij verantwoording af aan het college en de inwoners van de gemeente Meppel over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar 2018.

 • Adviesraad Sociaal Domein Meppel denkt mee over onafhankelijke cliëntondersteuning

  27 maart 2019

  Donderdag 13 februari presenteerde de werkgroep Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel samen met Wethouder Henk ten Hulscher de notitie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2019 – 2022.

 • Adviesraad Sociaal Domein aan de slag met uitkomsten burgerbelevingsonderzoek

  27 maart 2019

  In november ontving de Adviesraad Sociaal Domein Meppel (ASDM), samen met andere organisaties, de uitslag van het Burgerbelevingsonderzoek 2018. Meppelers zijn tevreden over hun buurt, maar er is ruimte voor verbetering. De Adviesraad wil hiermee actief aan de slag.