Opgaveformulier TOZO september

Als u gebruik wilt maken van de verlenging van de Tozo regeling dan kunt u met dit opgaveformulier uw inkomsten over september doorgeven. U kunt ook aangeven dat u geen gebruik meer wilt maken van de regeling.

U moet zowel uw eigen inkomsten als de inkomsten van uw eventuele partner doorgeven. Na 1 juni 2020 telt het inkomen van uw partner namelijk ook mee bij de beoordeling van uw recht op uitkering.

Het is niet mogelijk om met dit formulier bijstand aan te vragen voor de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hiervoor heeft u het aanvraagformulier nodig.

Voortgang: 0%.

Persoonsgegevens

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

U vindt dit nummer rechtsboven op de voorschotbeschikking
Verplichte vraag: Vul uw geboortedatum als volgt in: 01-01-2020
Verplichte vraag: Vul uw voornamen in.
Vul uw voorvoegsel(s) in.
Verplichte vraag: Vul uw achternaam in.
Verplichte vraag: Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Verplichte vraag: Als u een aanvraag heeft gedaan voor de 1e regeling kunt u kiezen of u wel of niet voor de verlenging van de regeling in aanmerking wilt komen. Op basis van de nieuwe voorwaarden telt ook het partnerinkomen mee,