Meldingsformulier BBZ voor stoppende ondernemers

Met dit formulier kunt u doorgeven dat u meer informatie wilt over deze regeling. Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.

Uw gegevens

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Vul uw voornamen in.
Vul uw voorvoegsel(s) in.
Verplichte vraag: Vul uw achternaam in.
Verplichte vraag: Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Verplichte vraag: Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Verplichte vraag: Voldoet u aan de voorwaarden die op de website genoemd staan?
Verplichte vraag: Kunt u aangeven hoeveel tijd u denkt nodig te hebben om te stoppen met uw onderneming?