Meldingsformulier BBZ voor gevestigde ondernemers

Met dit formulier kunt u doorgeven dat u meer informatie wilt over deze regeling. Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens.

Uw gegevens

Velden met een * zijn verplicht.

Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Vul uw voornamen in.
Vul uw voorvoegsel(s) in.
Verplichte vraag: Vul uw achternaam in.
Verplichte vraag: Een e-mailadres ziet er als volgt uit: jansen@provider.nl
Verplichte vraag: Een telefoonnummer bestaat uit tien cijfers.
Verplichte vraag: Voldoet u aan de voorwaarden die op de website genoemd staan?
Zo nee, aan welke voorwaarde(n) voldoet u niet? (meerdere antwoorden mogelijk)
Verplichte vraag: Heeft u een jaarrekening over 2019?
Bijlages toevoegen
Upload uw jaarrekening 2019 bijv. in PDF