Meppel is millenniumgemeente

Wanneer u Meppel, Nijeveen of Rogat binnenrijdt, ziet u onder het bordje bebouwde kom een rood bord met daarop millenniumgemeente. De gemeente Meppel is millenniumgemeente. Dat betekent dat de gemeente de millenniumdoelen onderschrijft.

Millenniumdoelen

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen internationale afspraken gemaakt: vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen.Rood vierkant verkeersbord met opschrift Millenium gemeente 2000 2015

  1. Extreme armoede en honger zijn uitgebannen
  2. Alle jongens en meisjes gaan naar school
  3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten
  4. Kindersterfte is sterk afgenomen
  5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap
  6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt
  7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu
  8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Wat doet de gemeente Meppel

De gemeente Meppel geeft invulling aan de millenniumdoelen door actief duurzaam in te kopen en waar mogelijk eerlijke handel te stimuleren. Zo gebruikt de gemeente uitsluitend papier met het FSC-keurmerk, wordt in het stadhuis alleen koffie en thee geschonken met het Max Havelaar keurmerk en neemt de gemeente deel aan de Werkgroep Fairtrade Meppel. Verder sluit de gemeente aan bij initiatieven die anderen nemen, zoals de estafette Serious Request en de Estafette voor Wereldmoeders.