Sandra Wolvekamp

CDA

Corona zet de wereld op z’n kop! Toen ik jaren geleden begon als raadslid, had ik niet kunnen bedenken dat we te maken zouden krijgen met een wereldwijde pandemie. Deze crisis heeft enorme impact op iedereen; inwoners, organisaties en bedrijven maar ook op mijn werk als raadslid.

Onderwerpen als leefbare buurten, een aantrekkelijke binnenstad en zelfredzaamheid van inwoners zijn belangrijke speerpunten. Het CDA maakt zich hier hard voor. Juist nu wil ik me ervoor inzetten dat we als gemeente zo goed mogelijk uit deze Corona-crisis komen. Dat betekent aandacht voor gezinnen (waar de spanningen oplopen), voor mensen die extra eenzaamheid ervaren en voor hen die te maken krijgen met schulden. We moeten er met elkaar voor zorgen dat ondernemers en organisaties zo goed mogelijk worden ondersteund. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we oog hebben voor de jongeren. Ook zij hebben veel last van de maatregelen. Dit verdient extra aandacht. 

Ik ben destijds raadslid geworden omdat ik het waardevol vind om een steentje bij te dragen aan Meppel. Ik kan meedenken en ben betrokken bij de keuzes die worden gemaakt om onze prachtige gemeente een stap verder te brengen. Een Meppel zoals we dat door wil geven aan onze kinderen en volgende generaties.   

Het is waardevol als mensen mij aanspreken over dingen die hen bezighouden. Zowel goede ideeën als ergernissen. Ook zaken in onze gemeente waar mensen zich over verwonderen hoor ik graag. Die inbreng is heel bruikbaar. Er zijn steeds meer initiatieven van inwoners die vragen om een andere rol van de overheid. Ik merk dat we als gemeente nog niet altijd zo ver zijn en hier op een goede manier op inspelen. Ik hoop dat we hier komende tijd stappen in gaan zetten.

Mijn ideaalbeeld is dat we samen mooie plannen blijven maken en dat iedereen zich gezien voelt. Inwoners en ondernemers die zelf met goede initiatieven komen krijgen de ruimte. En de gemeente? Die is er voor iedereen die hulp nodig heeft.

sandrawolvekamp