Klaas de Vries

Sterk Meppel

De gemeente Meppel is aantrekkelijk voor inwoners en bedrijven. De voorzieningen (zwembad, schouwburg, sportaccommodaties, scholen) en de binnenstad hebben een regionale functie. Het kwaliteitsniveau van de voorzieningen en de binnenstad moet verder omhoog gebracht worden om aantrekkelijk te blijven. En dat is precies waarvoor ik mij heb ingezet en zal blijven inzetten. Dit is ook de oorsprong van Sterk Meppel; zet in op kwaliteit dan komt de rest vanzelf. Dus meer groen zodat we klimaatverandering kunnen opvangen, goed financieel beleid zodat we continuïteit garanderen, goede fietsverbindingen zodat de fiets een super vervoersalternatief wordt maar ook vroegsignalering bij Jeugdhulp zodat op tijd bijgestuurd kan worden. Daarmee is een plezierige leefomgeving te realiseren.

En waarom wil ik dit? Heel simpel; ons gezin woont graag in Meppel en als we bij kunnen dragen aan onze leefomgeving doen we dat graag.

Hoe ziet mijn ideale Meppel eruit?

Ik vind dat je de kracht van Meppel pas echt ziet tijdens het jaarlijkse Grachtenfestival. Boten in de grachten, activiteiten op het water en de pleinen en dat alles tegen de achtergrond van cultuurhistorische gebouwen. Dat is iets wat maar weinig steden hebben en dat zie je terug aan de enorme bezoekersaantallen. De kracht van Meppel is echter ook de braderie in Nijeveen. Het  dorpse en zelfredzame kan dus ook in onze gemeente. Die diversiteit is aantrekkelijk. In mijn ideale Meppel creeren we een plezierige, duurzame leefomgeving in de binnenstad, de wijken en de dorpen.

klaasdevries