Klaas-Jan Dunnink

CDA

Hoe zorgen we ervoor dat mensen kunnen blijven meedoen? Dat is voor mij de drijfveer. Namens de CDA-fractie heb ik me de afgelopen jaren vooral beziggehouden met onderwerpen die horen bij de zorgtaken van de gemeente. Preventie is hierbij altijd een belangrijk uitgangspunt. Ik geloof in een samenleving waarin verbinding en sociale contacten hiervoor de voornaamste ingrediënten zijn. Mensen voelen zich zowel fysiek, mentaal als emotioneel beter wanneer ze in verbinding met anderen staan. Juist daarom zijn het verenigingsleven, de dorps- en buurthuizen, kerken en het onderwijs zo waardevol voor onze gemeenschap. Dit geldt zeker ook in relatie tot de zorgvragen van onze inwoners. De samenleving wordt niet vanuit het gemeentehuis gemaakt, maar wordt door de inwoners zelf gevormd. Het CDA vindt dat we hierop moeten en kunnen vertrouwen. Juist hierdoor zie je allerlei mooie initiatieven ontstaan die door de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Kijk bijvoorbeeld naar Meppelvoorelkaar of naar Buurtgezinnen.nl; een prachtig initiatief dat afgelopen jaar in Meppel van start is gegaan. Ook de schuldhulpmaatjes zorgen ervoor dat stad- of dorpsgenoten weer perspectief krijgen. Geweldig dat dit tot stand komt. Ik wil me samen met de CDA fractie in blijven zetten voor een sterke samenleving waarin we uitgaan van de kracht van de inwoners van Meppel, Nijeveen en Rogat.

Insteken op het welzijn van ons allen. Het verkiezingsthema van het CDA in 2018 luidde: ‘Voor een Meppel dat we door willen geven!’. Voor mij staat deze slogan nog steeds als een huis! Ik ben opgegroeid en gevormd in Meppel, ook mijn kinderen moeten zich hier thuis voelen en kunnen blijven genieten van onze mooie historische stad, de vele evenementen en het rijke verenigingsleven. De komende jaren staan er belangrijke thema’s op de politieke agenda. Uiteraard zullen we met de gevolgen van de Coronacrisis te maken krijgen, maar ook huisvesting, de energietransitie en de omgevingswet zijn onderwerpen die veel aandacht verdienen.

Namens het CDA zet ik me graag in voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Niet alleen voor de huidige inwoners maar ook voor de volgende generaties! Mocht u een vraag hebben of van gedachten willen wisselen?

Mail mij gerust: k.dunnink@gemeenteraadmeppel.nl

Raadslid aan het woord