Gert Stam

ChristenUnie

Beste inwoners van de gemeente Meppel,

Sinds 2005 ben ik politiek actief in Meppel. Ik doe dat met hart en ziel bij de ChristenUnie, omdat die partij als uitgangspunt heeft: oog voor de mensen en oog voor de schepping.

De laatste tijd zijn er zorgen over de afstand tussen overheid en inwoners. Terecht! Dat speelt landelijk, maar ook wel plaatselijk. In mijn tijd als wethouder (2014-2018) heb ik me ingespannen om die afstand te verkleinen. Als raadslid is dat ook mijn speerpunt. Als bijvoorbeeld de inwoners van Rogat al jaren proberen plannen voor hun dorp te bespreken met de gemeente en ze telkens het gevoel hebben daarin niet serieus genomen te worden, span ik me net zo lang in totdat het slaagt.

We hebben de verantwoordelijkheid om de aarde goed door te geven. Dat zijn we aan de volgende generatie verplicht. Ik vind het belangrijk dat we daarin op dit moment als samenleving keuzes maken en als overheid het goede voorbeeld geven. Gelukkig zien we de laatste tijd meer groen in de stad. Maar er is nog meer te doen!

Verder vind ik dat de historie van Meppel goed zichtbaar moet blijven! ChristenUnie Meppel heeft zich bijvoorbeeld hard gemaakt voor het behoud van de Zuiderschool. Op mijn lijstje staat bijvoorbeeld ook het sluisje bij de Nijeveense Grift, achter de watertoren. Misschien kennen veel mensen die nog niet, maar als het Watertorenpark van Nieuwveense Landen vorm krijgt, hoort die er helemaal bij en wordt daardoor het park extra aantrekkelijk.

U ziet het, ik heb nog voldoende plannen om Meppel vriendelijker en duurzamer te maken en de waardevolle historie te behouden. U bent altijd welkom om uw gedachten hierover, of waarover ook maar, met mij te delen. Mijn e-mailadres is: g.stam@gemeenteraadmeppel.nl.

Hartelijke groet, Gert Stam

gertstam