Anouk de Vlieg

GroenLinks

Een duurzaam Meppel waar je je thuis voelt, daarvoor zet ik me in als GroenLinks raadslid. Dat is nodig want het klimaat verandert in hoog tempo en ook Meppel moet aan de slag om verdere opwarming te voorkomen. Bovendien zie ik dat niet iedereen zich thuis voelt in Meppel. Soms heel letterlijk, omdat het vinden van een woning jaren duurt. Soms ook doordat inwoners zich gediscrimineerd voelen. Of doordat ze in hun leven te maken hebben met financiële, mentale of fysieke uitdagingen.

Ik wil dat deze mensen zich gesteund voelen. En ‘je gesteund voelen’ begint vaak met politieke keuzes. Kiezen we er als gemeente voor om je inwoners te benaderen vanuit vertrouwen en te investeren in de inwoner? Of gaan we voor wantrouwen en het verspillen van geld aan eindeloze controles, zoals we zien bij het toeslagenschandaal?  

Ook de duurzame koers van Meppel gaat over politieke keuzes. Kies je voor duurzaamheid of blijf je je alleen inzetten op de kortetermijnbelangen van de economie? Kies je voor een helder plan met een meetbaar resultaat of neem je genoegen met een niet meetbaar voornemen zonder hier concrete acties aan te verbinden?

Bij dit soort politieke keuzes blijft de huidige coalitie (VVD, CDA & Sterk Meppel) inzetten op wantrouwen richting inwoners en een duurzaamheidsplan met ‘bestemming onbekend’.

En dat terwijl een duurzaam Meppel waar je je thuis kan voelen, vraagt om het tegenovergestelde!

Het is tijd voor een gemeente die zijn inwoners vertrouwd en voor een ambitieus duurzaamheidsplan. Daar zet ik me dan ook voor in! Op naar een CO2 neutraal Meppel waar echt iedereen zich thuis voelt. Bij onze fractie is iedereen welkom om mee te denken over hoe we dit nog beter aan kunnen pakken.

groenlnks_anoukdevlieg