Samenstelling raadscommissie

De raadscommissie bevat naast de 23 leden van de gemeenteraad ook duo-raadsleden. Duo-raadsleden zijn niet in de gemeenteraad gekozen, maar versterken de fracties bij het commissiewerk.

Duo-raadsleden zijn tevens belangrijk voor de continuïteit van het raadswerk. Ook kleine fracties kunnen zo altijd vertegenwoordigd zijn en duo-raadsleden kunnen met ervaring doorstromen naar het raadslidmaatschap.

De raadscommissie kent de volgende duo-raadsleden:

SteM

Pierre van Leeuwen

de heer P.J.J. van Leeuwen
p.vanleeuwen@gemeenteraadmeppel.nl

VVD

M Kuiters JR Meesters

M. Kuiters J.R. Meesters

CDA

Klaas Jan Dunnink Claudia De Koe

de heer K.-J. Dunnink                                              mevrouw C. de Koe
k.dunnink@gemeenteraadmeppel.nl                  c.dekoe@gemeenteraadmeppel.nl

ChristenUnie

Joyce van Bruggen Hennie Visscher

mevrouw J. van Bruggen                                        mevrouw H. Visscher
j.vanbruggen@gemeenteraadmeppel.nl           h.visscher@gemeenteraadmeppel.nl

PvdA

Hans Boersma Ella Berndt

de heer H. Boersma                                                mevrouw E. Berndt
h.boersma@gemeenteraadmeppel.nl                e.berndt@gemeenteraadmeppel.nl

GroenLinks

Adwin Peeks

de heer Adwin Peeks
a.peeks@gemeenteraadmeppel.nl