Taak raadscommissie

In de raadscommissie bespreken raadsleden én duo-raadsleden de voorstellen en brengen daarover advies uit aan de raad.

Er is één algemene raadscommissie. Tijdens de commissie is er voor de commissieleden gelegenheid om vragen te stellen aan burgemeester en wethouders over een bepaald voorstel, dit om bijvoorbeeld meer duidelijkheid te krijgen of nog aanvullende informatie te vragen. Ook kunnen de leden van de raadscommissies elkaar vragen stellen.

Een raadscommissie bestaat uit raadsleden en duo-raadsleden (de commissieleden). Duo-raadsleden zijn wel lid van een raadscommissie maar zitten niet in de gemeenteraad. Zij zijn vaak gespecialiseerd in een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld financiën of welzijn. De raadscommissie wordt voorgezeten door een raadslid.