Overzicht nevenfuncties

De lijst met nevenfuncties van de Burgemeester, de Wethouders en de leden van de Raad wordt met regelmaat bijgewerkt en is voor iedereen in te zien. U kunt de lijst ook downloaden als PDF-bestand.
Voor vragen kunt u terecht bij de griffie via telefoon 14 0522 of per mail griffie@meppel.nl.

Naam: (Neven)functie(s): Bezoldigd:
Gemeenteraadsleden
    Ja/ Nee
E. Annen (SteM) Medewerker Sport Samenwerkingsverband De Wolden-Hoogeveen Ja
  Vrijwilliger Het Nederlands Rode Kruis Nee
Mevr. E. Bakkenes (SteM)    
Mevr. G. Geertsma (SteM) Medewerker Bakkerij Berghuis Meppel/ Beilen Ja
F. Venema (SteM) Vrijwilliger dorpshuis De Schalle te Nijeveen Nee
Mevr. M. Visscher (SteM) Eigenaar Marry You Bruidsboetiek Ja
K. de Vries (SteM) Medewerker Brink Towing System BV Ja
  Commissaris Qseals Nee
Mevr. M. Grotens (VVD) Eigenaar PIT Coaching en Consultancy Ja
  Gastdocent/ scholencoördinator Amnesty International Nee
  Straatbestuur Weidelint Nijeveen Nee
F. Perquin (VVD) Arts voor Arbeid&Gezondheid bij Ergatis BV Ja
  Medisch Official KNMV Ja
Mevr. S. Schonewille (VVD) Casemanager ArboUnie Ja
Mevr. A. Udinga (VVD) Eigenaar Udinga Media Ja
  PR-commissie Volonté Nee
R. van Ulzen (VVD) Verkoopadviseur T-mobile Meppel Ja
  Student Nederlands Recht RUG Nee
T. Dekker (CDA) Agrarisch ondernemer/ ZZP'er Ja
  AB-lid Werktuigenvereniging Nijeveen Nee
  Voorzitter Drents Agrarisch Jongeren Kontakt Nee
AB-lid Christelijk Jeugdwerk Nijeveen Nee
  AB-lid Stichting Team Agro NL Nee
E. Knorren (CDA) Beleidsadviseur Univé Services BV te Zwolle Ja
  Lid Raad van Beheer van de Stichting PCVOM (CSG Dingstede) Ja
J. van der Woerdt (CDA) Eindredacteur Kerkblad Nijeveen-Kolderveen Nee
  Vrijwilliger molen De Sterenberg - Nijeveen Nee
Mevr. S. Wolvekamp (CDA) Belastingadviseur bij PWC Ja
Mevr. I. Booij (ChristenUnie) Persoonlijk begeleider Ja
  Mantelzorger Nee
  Lid Huurdersvereniging Meppel Nee
  Programmamaker RTV Meppel Nee
G. Stam (ChristenUnie) Lid werkgroep Zorg, Welzijn en Participatiesamenleving GKV Nee
X. Topma (SP) Content Manager Stichting Woonconcept Ja
  Zelfstandig tekstschrijver Ja
  Voorzitter vereniging Scouting Meppel Nee
Mevr. E. Schut (SP) Pedagogisch medewerker Ja
F. Hummel (PvdA) Logistiek Manager Claassen Ja
Mevr. J. Voetelink (PvdA) Eigenaar/ ZZP'er Couloor Ja
  Lid Raad van Toezicht Wolderwijs Ja
  Voorzitter/ penningmeester a.i. PvdA Meppel Nee
Mevr. J. Bos (D66) ZP Jeannet Bos Coaching en Advies Ja
  Voorzitter Stichting Robijn Huijs te Assen Nee
  Lid GMR Stad en Esch Ja
Mevr. A. de Vlieg (GroenLinks) Opvoedouder Leger des Heils Ja
  ZZP'er Maatschappelijk Werk Ja
Duo-raadsleden
P. van Leeuwen (SteM) Technisch Allround Medewerker Scania Production Meppel Ja
Mevr. M. Kuiters (VVD) Ambulant begeleider De Twijn Ja
  Vennoot Escaperoom Meppel Ja
  Producer Time Star Media Ja
  Huiswerkbegeleider Ja
J.R. Meesters (VVD) Eigenaar Landbouwbedrijf Meesters Ja
  Mede eigenaar Vogeltrack BV Ja
  Lid Raad van Toezicht Groene Welle/ AOC Ja
  Bestuurslid LTO Zuidwest Drenthe Nee
  Vrijwilligerswerk Woldruiters Ja
K.J. Dunnink (CDA) Manager Jeugd Vitree Ja
  Secretaris CDA afdeling Meppel Nee
Mevr. C. de Koe (CDA) Beleidsadviseur Econ. Zaken, Recreatie en Toerisme gem. Hattem Ja
  Plv. AB-lid namens Drenthe bij het CDJA Ja
  Ouderling wijkgemeente Stad&Landen PG Meppel Nee
Mevr. J. van Bruggen (ChristenUnie) Medewerker Zorgtoewijzing Zilveren Kruis Zorgkantoor Ja
  Bestuurslid Stichting Maple Trees Nee
  Jeugdleider Baptistengemeente Meppel Nee
  Huiskringleider Baptistengemeente Meppel Nee
Mevr. H. Visscher (ChristenUnie) Begeleider/ verpleegkundige InteraktContour (De Koppels, Zwolle) Ja
  Mantelzorger Hoogeveen Nee
  Vrijwilliger/ maatje SchuldHulpMaatje Meppel Nee
  Bezoekvrijwilliger Cosis Zuidwolde Nee
Mevr. E. Berndt (PvdA) Docent Biologie Ja
H. Boersma (PvdA) Adviesraad Spectrum Medisch Centrum Meppel Nee
Mevr. A. Lok (D66) Afdelingsleider Atheneum/ Gymnasium Bornego College Ja
J.A. van der Laan (GroenLinks) Beeldend kunstenaar Nee
  Medewerker Galerie Paterswolde Nee
A. Peeks (GroenLinks) Eigenaar Adwin Peeks Communicatieadvies Ja
Griffier
G.J. Fokkema AB-lid Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) Nee
  Lid van de commissie Belangenbehartiging Vereniging van Griffiers Nee
  Secretaris SC Bant te Bant Nee
College
NAAM NEVENFUNCTIE Bezoldigd ja/nee
Burgemeester R.T.A. Korteland Lid AB Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Nee
  VDG Portefeuillehoudersoverleg bestuur Nee
Wethouder J. van der Haar Mede eigenaar Westhaar Solutions VoF Nee
(1e loco burgemeester) Lid Raad van Toezicht Non Nobis Ja
  Voorzitter Stichting Laburnum Nee
  Voorzitter Schting Macro/ Micro Nee
  Voorzitter Stichting de Witte Ruiter Nee
  Secretaris/ pennigmeester Stichting terugspeel theater Nee
  Pennigmeester Stichting Hi-Er-Na Nee
  AB-lid Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) Nee
  AvA Meppel Energie Nee
  VDG Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs en Cultuur Nee
  AB-lid GGD Nee
  Stuurgroep Drents Energieloket Nee
  VDG Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn Nee
  VDG Portefeuillehoudersoverleg Milieu en Energie Nee
  Stuurgroep Recht op Leren Nee
  Bestuurlijk gebiedsoverleg Samenwerkingsagenda ZW Drenthe Nee
  AB-lid Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe Nee
  VDG Portefeuillehoudersoverleg Sport Nee
Wethouder R.P. Koning Vrijwilliger Dakajam Nee
(2e loco burgemeester) AB-lid Recreatieschap Drenthe Nee
  Bestuurlijk gebiedsoverleg Samenwerkingsagenda ZW Drenthe Nee
  AB-lid Reestmond Nee
  VVDB, Veilig Bereikbaar Drenthe Nee
  VDG Portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke ordening Nee
Wethouder H. ten Hulscher Bestuurslid Stichting Mont Ventoux Nee
(3e loco burgemeester) Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Binnenhavens Nee
  DB-lid Gemeentelijke Krediet Bank (GKB) Nee
  AB-lid Reestmond Nee
  Algemene Ledenvergadering Port of Zwolle Nee
  Stuurgroep PPS Oevers D Nee
  VDG Portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn Nee
  ABO Drenthe en ABO Zuid Nee
  DB-lid Reestmond Nee
  VDG Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken Nee
  Regionaal werkbedrijf Nee
  Werkgeversplatform Meppel-Staphorst Nee