De meerwaarde van de sociaal ombudsman/ -vrouw.

Op vrijdag 9 februari jl. werd in het stadhuis te Meppel het Noordelijk Congres “Waarom moeilijk doen als het samen kan? “ georganiseerd

congres sociaal domeinDe gemeenten hebben met ingang van 2015 er een aantal belangrijke taken bij gekregen binnen het sociaal domein. Zo zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Om de gemeenten en gemeenteraden hierbij te ondersteunen hebben de gemeenteraden van Meppel en De Wolden een eigen sociale ombudsvrouw aangesteld. Inwoners van deze twee gemeenten kunnen vertrouwelijk bij de sociale ombudsvrouw terecht voor onafhankelijk advies en hulp.

Delen ervaringen

In de raadzaal gingen ongeveer 60 congresdeelnemers met elkaar in gesprek over de vraag wat de toegevoegde waarde is van de sociaal ombudsman/ -vrouw. Hierbij was men erg nieuwsgierig naar de ervaringen in Meppel en De Wolden. Om deze ervaringen te delen ging de dagvoorzitter, Marceline Schopman, in gesprek met een aantal gasten. Zo werd aan Irma van Beek gevraagd wat zij als sociaal ombudsvrouw van De Wolden precies doet en wat de meerwaarde is voor de inwoners. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maakte Irma van Beek vooral duidelijk dat het voor inwoners belangrijk is dat zij een onafhankelijk aanspreekpunt hebben om mogelijke knelpunten die inwoners ervaren te kunnen melden en eventueel op te lossen of vlot te trekken.

interview Freek SchipperVervolgens werd aan het PvdA-raadslid Freek Schipper uit Meppel gevraagd wat de meerwaarde van een sociaal ombudsvrouw is voor een raadslid. Door Freek Schipper werd aangegeven dat de sociaal ombudsvrouw een belangrijke rol speelt richting gemeenteraad als het gaat om de uitvoering in het sociaal domein. Zij is als het ware de thermometer om te peilen of de uitvoering van het sociaal domein ook werkt in de praktijk.

Door Kuneke Schragen, die concernmanager is bij de gemeente Emmen, werd vooral ingegaan op de meerwaarde van de sociaal ombudsfunctionaris voor de gemeentelijke organisatie. Zij deed de oproep aan de gemeenteraden om van te voren goed na te denken wat je als gemeenteraad verwacht van de sociaal ombudsman/ -vrouw voordat je een dergelijke functionaris benoemd.

Het eerste deel van de congresochtend werd afgesloten door Michael Mekel die adviseur is bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob). Hij heeft als onderzoeker meegewerkt aan de Rob-publicatie met de titel “Zorg voor samenhangende zorg”. Hierbij is gekeken hoe de overdracht van taken in het sociaal domein nu in de praktijk uitwerkt. Mekel constateerde dat er zeker zaken beter kunnen, maar dat het ook tijd vergt. Hij vindt het te vroeg om te komen tot een stelselherziening en deed ook de oproep om gemeenten de tijd te geven om zaken goed te regelen.

Workshops

In het tweede deel van het congres was er ruimte voor verdieping. In drie workshops gingen de deelnemers verder met elkaar in gesprek.

workshop congres sociaal domeinOpvallend was dat er heel veel raadsleden uit diverse Nederlandse gemeenten op zoek waren naar de goede voorbeelden uit Meppel en De Wolden. Deze raadsleden waren nog zoekende hoe ze in hun gemeente invulling konden geven aan de sociaal ombudsfunctionaris. Zij kregen de tip vanuit Meppel en De Wolden om een vorm te kiezen die past bij de cultuur van een gemeente en gemeenteraad. Ook werd het belang van de onafhankelijkheid benadrukt en ook zichtbaar te maken dat de sociale ombudsman/ -vrouw niet onderdeel is van de gemeente of de gemeentelijke organisatie.

In de andere workshop kregen de deelnemers de tip mee om goed af te stemmen met andere cliëntondersteuners in het sociaal domein. Ook moet er bij de gemeentelijke organisatie de bereidheid zijn om te leren van de aanbevelingen van een sociaal ombudsman/ -vrouw. Daarnaast werd gewezen op het belang om de taken van de sociaal ombudsman/ - vrouw goed af te bakenen zodat bij iedere betrokkene helder is wat deze functionaris doet.congres sociaal domein workshops

In de derde workshop ging het voornamelijk over het belang van de sociaal ombudsman/ -vrouw voor de gemeenteraad. Hoe kun je als raadslid je voordeel doen met de signalen uit de samenleving die door de sociaal ombudsman/ -vrouw worden opgepakt. Gebruik de informatie van de sociaal ombudsman/ -vrouw om invulling te geven aan je controlerende rol als raadslid.

De deelnemers keken met een goed gevoel terug op het congres en het geleerde in Meppel en De Wolden.