Leden auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit 8 (duo-) raadsleden; één per fractie. De accountant, de wethouder financiën en gemeentelijke financiële medewerkers nemen deel als adviseurs.

Duo-raadsleden zijn niet in de gemeenteraad verkozen, maar versterken de fracties bij het commissiewerk. Duo-raadsleden zijn tevens belangrijk voor de continuïteit van het raadswerk. Ook kleine fracties kunnen zo altijd vertegenwoordigd zijn en duo-raadsleden kunnen met ervaring doorstromen naar het raadslidmaatschap.