Werkzaamheden auditcommissie

Op de agenda van de auditcommissie staan financieel technische onderwerpen. De onderwerpen hebben vooral te maken met de door de gemeenteraad aangestelde accountant.

De accountant controleert de jaarrekening van de gemeente. De auditcommissie komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen. De gemeenteraad neemt besluiten in de vergadering die volgt op de vergadering van de auditcommissie.