Parkeerontheffing

Specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Meppel bij parkeerproducten.

Wanneer u in een betaald parkeren gebied woont en u geen prive-parkeerplaats tot uw beschikking heeft, kunt u bij de gemeente een parkeerontheffing aanvragen. Wanneer u een loopbeperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Doel

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het verwerken van een aanvraag van een parkeerontheffing of een gehandicaptenparkeerplaats.

Grondslag

We verwerken uw persoonsgegevens niet zomaar. Dit doen we op basis van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen en de Regeling gehandicaptenparkeerkaart.

Categorieën persoonsgegevens

Voor onze werkzaamheden gebruiken we verschillende categorieën persoonsgegevens.

Parkeerontheffing

 • BSN
 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • geslacht
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IBAN

Voor bedrijven gebruiken we persoonsgegevens van de contactpersoon:

 • naam
 • adres
 • woonplaats

Voor de gehandicaptenparkeerplaats:

 • BSN
 • naam
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • aard van uw handicap
 • contactgegevens huisarts en/of specialist
 • IBAN

Ontvanger

Gehandicaptenparkeerkaart

Voordat wij een kaart toewijzen vragen wij een medisch advies op bij de afdeling Sociaal Domein. Zijn er geen gegevens van u bekend bij afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning dan vragen we een medisch advies aan een onafhankelijke arts. U ontvangt van de arts een uitnodiging voor een medische keuring.

Bewaartermijnen

Volgens de selectielijst van de Archiefwet worden verleende ontheffingen en gehandicaptenparkeerkaarten tot een jaar na beëindiging bewaard. Ingetrokken aanvragen en geweigerde vergunningen worden 5 jaren bewaard. Aanvragen waarvan het behandelproces is afgebroken bewaren we één jaar.