Privacybeleid Gemeente Meppel 1.0

Beleid

De gemeente Meppel vindt privacy belangrijk. Dat betekent dat wij met aandacht en respect voor de privacy van bewoners en medewerkers ons werk doen. Hierom stellen we een privacybeleid (PDF) vast. Ook de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: AVG) schrijft voor dat een gemeente een privacybeleid heeft. Daarmee maken we ons handelen transparant en nemen wij verantwoordelijkheid. Het beleid is geschreven voor onze inwoners, onszelf en onze medewerkers en ziet op de (onderdelen van de) gemeente Meppel als bestuursorgaan en als werkgever.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Privacybeleid Gemeente Meppel 1.0’, pdf, 600kB