Workshops

Tijdens het Kennisfestival bieden wij twee workshoprondes aan. Op deze pagina vind je een overzicht van alle workshops. Iedere workshop heeft een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Geef bij aanmelden gelijk door per workshopronde waar jouw voorkeur naar uitgaat, want vol is vol.

1 Verslavingsproblematiek jongeren

Verslavingsproblematiek jongeren; signaleren, bespreekbaar maken en waar kan je terecht? Omgaan met middelengebruik: Wat je moet weten om te helpen

Roelina Salomons, Preventie functionarissen bij Verslavingszorg Noord Nederland

In vogelvlucht bespreken we actuele thema’s rondom verslavingsproblematiek maar beter gezegd wat daar allemaal aan vooraf gaat. We bespreken jouw rol en wat jij kan doen en moet weten wanneer je in gesprek gaat met een jongere over gebruik.

2 Verslavingsproblematiek volwassenen

Verslavingsproblematiek volwassenen; signaleren, bespreekbaar maken en waar kan je terecht?  Omgaan met middelengebruik: Wat je moet weten om te helpen.

Martijn Schagen, Preventie functionarissen bij Verslavingszorg Noord Nederland

In vogelvlucht bespreken we actuele thema’s rondom verslavingsproblematiek maar beter gezegd wat daar allemaal aan vooraf gaat. We bespreken jouw rol en wat jij kan doen en moet weten wanneer je in gesprek gaat met een volwassene over gebruik.

3 Samenwerken bij signalen ontspoorde mantelzorg & ouderenmishandeling

Annerieke van Dongen, maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling Noorderboog.

Jan Ham, medewerker Veilig Thuis Drenthe (VTD) met aandachtsgebied ouderen.

Carly Craanen, beleidsregisseur gezondheid & welzijn, Accounthouder van o.a. GGD en VTD.

Wat doe jij met signalen die kunnen wijzen op ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling? Weet je met wie je kunt overleggen in jouw netwerk en wanneer je Veilig Thuis kunt bellen? Is voor jou duidelijk wat de rol van de gemeente en van samenwerkingspartners hierin kan zijn? Hierover gaan we in gesprek met elkaar. Er is ruimte voor inbreng van casuïstiek en het stellen van vragen. 

4 Mantelzorg en migratie

Miranda de Haas, ervaringsdeskundige armoede & sociale uitsluiting bij gemeente Meppel en Khadija Azaoum, ervaringsdeskundige, o.a. als mantelzorger

Khadija Azaoum vertelt haar eigen ervaringsverhaal als migrant en mantelzorger. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over aannames, vooroordelen, wat cultureel gebonden is en hoe je de doelgroep kunt bereiken.

5 Integraal samenwerken met het Meppeler Model en werken met de BIG 5

Myrthe Lugtmeier, jongerenwerker Welzijn Mensen Werk en Gonda de Boer, beleidsregisseur sociaal domein bij gemeente Meppel

Wat is het Meppeler Model? Wat is de BIG5? Deze twee gebruiken we om goed integraal samen te werken en te beoordelen of een casus enkelvoudige of meervoudige problematiek betreft. Schoenmaker blijf bij je leest. Dus maak gebruik van een expertise van een ander. Vraag hierbij advies en spreek duidelijk uit wie de regisseur is.

 6 In gesprek over kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven

Harmiene Gommans, netwerkcoördinator netwerken palliatieve zorg Drenthe & Steenwijkerland en Rika Roffelsen coördinator Netwerk Dementie Drenthe

We gaan interactief met elkaar in gesprek over hoe we onze inwoners kunnen bewegen zélf de regie te nemen over hun laatste levensfase. Dit kan voor jou een eye-opener zijn met daarbij bewustwording en kennis van het belang van voorbereiding van deze laatste levensfase. Wanneer en waarom begint deze laatste levensfase,  waar moet je dan zoal aan denken/ je op voorbereiden, wie kan jou helpen om de inwoner op de juiste manier te ondersteunen? Vragen en antwoorden, zodat we morgen al samen aan de slag kunnen gaan met “de dood uit de pot”!

7 (V)echtscheiding

Pyan van der Schuur en Renate Mellema, Yorneo

Praktische handreiking voor het inzichtelijk maken van de context verwarring, waarin veel gescheiden ouders zich bevinden. Behandelen van kwetsbaarheidscyclus als professional en hoe toe te passen in de scheidingsdynamiek.

8 Werken met de meldcode

Aafke de Klerk, Nadia Doze en Robin Aberson, consulenten Sociaal Domein gemeente Meppel

In deze workshop leggen wij uit wat de Wet Meldcode betekent, wanneer je de Meldcode gebruikt en hoe de Meldcode werkt.

9 Hoe benut je de eigen kracht, eigen regie en sociaal netwerk van je cliënt?

Rolf Hoevenberg, Rolf’s coaching en begeleiding

In deze workshop neemt Rolf jullie mee in een manier van werken dat voor een hulpvrager helpend kan zijn. Hulpverlening vanuit de ogen van de hulpvrager. Wat wil de hulpvrager en wat wil hij/zij niet? Wat is zijn/haar verwachting? Hulpvrager ervaart drempels … Van kastje naar de muur … Moe van bureaucratie …

Klikgesprek: hoe sluit je aan bij je hulpvrager/client? Hulpvrager staat 100% centraal. Hulpvrager wil grip op eigen situatie. Hulpvrager is de regisseur van zijn/haar leven.

Kracht uit netwerk halen. Hulpvrager onafhankelijk maken van hulpverlener.

10 Gezonde opgroeiende en lerende kinderen

Rianne Bijl, JOGG-regisseur gemeente Meppel en Inge Dijkstra, adviseur Gezonde schoolaanpak bij GGD Drenthe

Kinderen die voldoende bewegen en een gezond en gevarieerd eetpatroon hebben, hebben een grotere kans op een goede hersenontwikkeling, een gezond gewicht en minder ziekteverzuim. Wat kan jij binnen jouw organisatie doen om te werken aan een gezonde omgeving voor het opgroeiende kind? Welke aanpakken zijn er? Rianne en Inge nemen je mee in de kansen de er liggen, maar bespreken ook graag de dilemma’s die rondom dit thema spelen.

11 Inzet vrijwilligers

Inzetten van vrijwilligers, burenhulp of andere vormen van informele hulp in het verstevigen van samenkracht en zelfredzaamheid; hoe doe je dat eigenlijk als professional?

Lianne Dolstra, Ondersteuning vrijwillige inzet bij Meppelvoorelkaar en Welzijn MensenWerk 

Deze workshop richt zich op het vrijwillige netwerk in Meppel. Deelnemers worden zich bewust van het belang van vrijwilligerswerk. Ook komt in deze workshop de meerwaarde van de inzet van vrijwilligers aan bod, lichten we de sociale kaart van Meppel uit en praten we over het werven van vrijwilligers.

12 Positieve gezondheid; wat is de kracht van deze methodiek?

Margriet Egges, Bewegenwerktcoach van Bewegen Werkt.

Korte uitleg van het programma van de verschillende groepen ‘Bewegen Werkt’ die uitgevoerd worden in Meppel.

Wat is voor jou ontspanning? Waar voel jij spanning? Hoe help jij jezelf?

Tot slot gaan we zelf aan de slag met een oefening

13 Eenzaamheid: zo maak je het verschil bij jongeren

Cindy Oosterga en Eva Blom, adviseurs Eén tegen eenzaamheid

De afgelopen jaren is het onderwerp eenzaamheid onder jongeren steeds meer in de schijnwerpers gekomen. Maar wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem? Sluit bij deze workshop aan en leer meer over eenzaamheid bij jongeren. Wat zijn de cijfers over eenzaamheid bij jongeren in de gemeente Meppel, hoe signaleer je eenzaamheid, maak je het bespreekbaar en wat kan je morgen al doen?

15 Dementie; diagnose en dan?

Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving?

Marja Meppelink, coördinator Odensehuis Meppel/Westerveld

“Ik wil er niet over praten want anders denken mensen dat ik gek ben. Ook blijf ik om deze reden het liefst thuis.” Hulpverleners horen deze uitspraken vaak. Hoe kunnen we als omstanders de samenleving beter en begrijpelijker maken voor mensen met dementie en wat is hiervoor nodig? Marja vertelt dit tijdens de workshop.

16 Gedragsverandering: Hoe dan?

De basiskennis en ervaringsgerichte aanpak in de praktijk.

Jeffrey Buning, fysiotherapeut Fytac, Mirjam van Dalfsen- Lindeboom ergotherapeut Fytac en Esmee ten Kate psychomotorische therapeut Fytac

Gedrag is meer dan je ziet! In deze workshop lichten wij de basiskennis van gedragsverandering toe en kijken we gezamenlijk naar welke aspecten belangrijk zijn om tot gedragsverandering te komen. In het tweede deel van de workshop brengen we de theorie in praktijk door ervaringsgerichte oefeningen te doen die gericht zijn op gedragsverandering.

17 Digitaal meedoen, niet voor iedereen eenvoudig

Rieneke van Tongeren, medewerker Digitale inclusie bij Biblionet Drenthe

Betalen? Iets regelen met de overheid, de bank of de huisarts? Tegenwoordig gaat het allemaal via internet. Voor de één is het een fluitje van een cent, voor de ander een onmogelijke opgave. Ontdek hoe lastig het is als je niet digitaal vaardig bent, leer hoe je het gesprek aangaat én ontdek welke hulp er voor deze mensen is, zodat ze het zelf gaan kunnen.

18 Snijvlak onderwijs en jeugdzorg

Karin Hilgenga; coördinator van het samenwerkingsverband PO2203 & leidinggevende OPDC Meppel en Sander van de Belt; teamleider WijsZo, OPDC Meppel.

In een Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) worden onderwijs en jeugdzorg gecombineerd. Het samenwerkingsverband PO2203, Afdeling Meppel en de betrokken gemeenten werken samen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een effectief en doeltreffend programma samen te stellen die er op gericht is kinderen weer te laten integreren in het (reguliere) onderwijs.

19 Reflecteren kun je leren

Klariena Bouma, adviseur en trainer binnen het Sociaal Domein en de jeugdhulpverlening.

Reflecteren betekent kijken naar je eigen handelen, waar komt gedrag vandaan en wat kan ik hier van leren. Onbewust doen we dit elke dag, maar hoe kunnen we het meer bewust toepassen. Reflecteren op je eigen handelen (ook voor de cliënt); waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. Kan ik het ook vanuit een ander perspectief bekijken of hoe kan ik wel/geen invloed uitoefenen op het geen wat er om mij heen gebeurt.
Tijdens deze workshop neem ik je mee in het reflecteren; je gaat kennismaken met een praktisch middel wat je kan helpen bij het reflecteren, maar ook kunt inzetten in de begeleidingsmomenten met cliënten.

20 Ondermijning? Voor je het weet, overkomt het jou!

Kevin Boef, team ondermijning bij gemeente Meppel

Ondermijning is helaas een fenomeen waar we steeds meer mee te maken krijgen. De onderwereld raakt steeds meer verbonden met de ‘bovenwereld’. Herken jij het bij je cliënt, je leerling of misschien wel bij jezelf? Tijdens deze workshop neemt Kevin je mee in de wereld van ondermijning. Je maakt kennis met de verschillende vormen, hoe makkelijk je erin gezogen kan worden, maar ook jongeren een makkelijk slachtoffer zijn. Wel eens gehoord van het Darkweb? Kevin vertelt je er alles over tijdens deze workshop.

 

21 Onafhankelijk cliëntenondersteuning (OCO) Informatie, advies en ondersteuning; Matchen van vraag en aanbod

Modai van Dijk, maatschappelijk werker Noorderboog en onafhankelijk cliëntenondersteuner Meppel

Korte uitleg over de meest gestelde vragen.. Wat is een cliëntenondersteuner en wat kan een cliëntenondersteuner voor iemand betekenen? Waar vind ik een cliëntenondersteuner? Wie kan gebruik maken van deze service?

Een informatieve workshop met hopelijk veel eigen vragen betreft OCO.