Jaarverslag gemeenteraad

Op deze pagina vindt u meer informatie en het jaarverslag gemeenteraad 2020/2021

 

Jaarverslag 2020 - 2021

Download een vergroting i (PDF, 12MB)

Samenstelling gemeenteraad

De raad bestaat uit 23 door de inwoners gekozen raadsleden. Verder kent de raad 8 fracties (partijen), te weten: SteM (6 raadsleden), VVD (5 raadsleden), CDA (4 raadsleden), ChristenUnie (2 raadsleden), SP (2 raadsleden), PvdA (2 raadsleden), D66 (1 raadslid) en GroenLinks (1 raadslid). De (gemeente-)raad besluit over het beleid en de voorzieningen van de gemeente. De raad heeft de burgemeester als voorzitter en een griffier als ondersteuner en adviseur.

Werkwijze gemeenteraad

De raad kent drie soorten bijeenkomsten: De Ronde, raadscommissie en de raad. In de Ronde worden onderwerpen toegelicht dat kan door het college maar ook door de inwoners. Het beoordelen van voorstellen/onderwerpen is het centrale punt. In de raadscommissie komen de raadsleden (aangevuld met duo-raadsleden) tot een oordeel en het besluit staat centraal in de raadsvergadering.

Gereedsschapskist van de gemeenteraad

Naast volksvertegenwoordiging heeft de raad een controlerende taak en dient het besluiten te nemen. Hierbij kan de raad gebruik maken van o.a. de volgende instrumenten:

  • Amendement. Het wijzigen van een voorstel op een onderdeel
  • Motie. Een oproep aan het college om iets wel of niet te doen.
  • Vragen stellen. Technische vragen aan de organisatie of politieke vragen aan het college.
  • Toezegging. In een vergadering een toezegging van het college vragen.

Het college van Burgemeester en Wethouders

Het college voert feitelijk de besluiten van de raad uit en wordt daarbij ondersteund door de medewerkers van het stadhuis en de gemeentewerf.

Besluiten 2022

In de periode 2020/2021 zijn er o.a. besluiten door de raad genomen over het erfgoedbeleid, sportaccommodaties, grondstoffenplan, duurzaamheid, bestemmingsplannen, Ogterop, de watertoren, compensatiemaatregelen corona en de gemeentelijke begroting (het kasboekje van de gemeente).

Jouw mogelijke rol

  • Je kan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing; 16 maart 2022 wordt er weer gestemd;
  • Je kan informatie delen met de raad;
  • Je kan inspreken in raadscommissie en raad;
  • Ja kan de raad een voorstel voorleggen;
  • Je kan vergaderingen (digitaal) bijwonen;
  • Je kan informatie over de gemeenteraad opvragen via griffie@meppel.nl of via 140522.