Stemtotalen

Stemtotalen van de gemeenteraadsverkiezing en het referendum in de gemeente Meppel.

De processen-verbaal opgemaakt door de 21 stembureaus en de opgave met de stemtotalen liggen ter inzage totdat donderdag 29 maart de Kiesraad de uitslag van het referendum heeft bekend gemaakt en voor de gemeenteraad totdat de Raad heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden.

Totaaltelling raadgevend referendum Meppel 2018 (PDF,51 kB)

Totaaltelling gemeenteraadsverkiezingen Meppel 2018 (PDF, 102 kB)