Raadgevend referendum

Uitslag raadgevend referendum

Op 21 maart is een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

voorlopige uitslag na 21 van 21 stembureaus

voor 48,75%

tegen 51,25%

opkomst 58,5%

___________________________________________________________________________________________________________

Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.    

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wie mogen stemmen voor het referendum

Om te mogen stemmen moet uafbeelding stembiljet

  • De Nederlandse nationaliteit hebben.
  • 18 jaar of ouder zijn op 21 maart 2018.
  • Op 5 februari 2018 in Meppel ingeschreven staan.
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post. Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (volmacht).

Stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en bent u uitgeschreven uit Nederland? Ook dan kunt u stemmen. U moet daarvoor geregistreerd zijn als kiezer buiten Nederland. Bent u tijdens het raadgevend referendum in het buitenland? Voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? Maar staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Neem contact op via e-mail met kbn.verkiezingen@denhaag.nl of bel met +31 70 353 4400, van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur Nederlandse tijd.

Bekendmaking uitslag referendum

Onder voorbehoud - dinsdag 27 maart 16.00-17.00 uur

Meer informatie