Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Voorlopige uitslag 23.05 uur - 21 van 21 stembureaus

Partijen 21 maart 2018 19 maart 2014
voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen Meppel
Sterk Meppel - 6 zetels (was 5) 23,9% 22%
VVD - 5 zetels ( was 4) 19,5% 15,81%
PvdA - 2 zetels ( was 4) 8,1% 13,54%
CDA - 4 zetels ( was 3) 17% 12,41%
D66 - 1 zetel ( was 2) 6,8% 10,46%
SP - 2 zetels 8,7% 10,43%
ChristenUnie - 2 zetels 10% 10,27%
GroenLinks - 1 zetel 6,1% 5,08%
OPKOMST 59,9% 58,90%

 

Uitslag referendum

Op 21 maart is gelijktijdig een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

voorlopige uitslag na 21 van 21 stembureaus

voor 48,75%

tegen 51,25%

opkomst 58,5%