Melding fraude

Geeft iemand verkeerde informatie? Verzwijgt iemand belangrijke informatie? Houdt iemand zich niet aan de regels? Denkt u dat iemand uit uw omgeving onterecht een bijstandsuitkering krijgt? U kunt dat bij ons melden.

Voorbeelden van fraude

  • Het verzwijgen van informatie om een uitkering of Wmo voorziening te krijgen of te houden.
  • Het niet opgeven van (extra) inkomsten.
  • Niet vertellen dat er extra vermogen is. Dit geldt ook voor vermogen in het buitenland.
  • Inschrijven op een adres maar daar niet wonen.
  • Samenwonen en dit niet doorgeven.

Melden: vertrouwelijk en anoniem

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u geeft. Geef uw informatie over (vermoedens van) fraude aan ons door. U hoeft uw naam niet te vermelden. In alle gevallen behandelen wij meldingen altijd strikt vertrouwelijk.

Geef de melding online door>>

Na uw melding

Als uw melding bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in naar de fraude. Over de voortgang van dit onderzoek kunnen wij u niet altijd informeren, in verband met privacy.

Voorkom fraude. Geef veranderingen door!

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Wijzigt uw situatie? Bijvoorbeeld omdat u gaat samenwonen, of bijverdienen? Of gaat u op vakantie? Geef dit binnen 7 dagen door via 14 0522, postbus@meppel.nl of via uw consulent. .