Richard Korteland

 Voorletters en titel

R.T.A.

Functie

Burgemeester


Telefoon werk

14 0522


Emailadres


Portefeuille

 • Algemene coördinatie

 • Openbare orde en veiligheid

 • Handhaving

 • Internationale samenwerking

 • Lobby en netwerken

 • Bovenlokale economische aangelegenheden

 • Citymarketing

 • Dienstverlening

 • Personeel en organisatie

 • Project:

  • Ziekenhuis