Richard Korteland

Burgemeester Richard KortelandVoorletters en titel

R.T.A.

Functie

Burgemeester


Telefoon werk

14 0522


Emailadres


Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene coördinatie
 • Handhaving
 • Internationale samenwerking
 • Lobby en netwerken
 • Citymarketing
 • Dienstverlening, bestuur & samenleving en participatie
 • Personeel en organisatie
 • Project
  • Port of Zwolle

Nevenfuncties

 • Lid AB Veiligheidsregio Drenthe (VRD) (onbetaald)
 • VDG Portefeuillehoudersoverleg bestuur (onbetaald)
 • voorzitter van de Verenigde Dagattracties Nederland (onbetaald)
 • bestuurslid van de Bedrijvensociëteit A37 (onbetaald)
 • Voorzitter Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland (onbetaald)
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds (onbetaald)
 • Vicevoorzitter Regio Zwolle (onbetaald).