Cees Bijl

Voorletters en titel

C.burgemeester Bijl

Functie

Burgemeester


Telefoon werk

14 0522


Emailadres


Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid

 • Algemene coördinatie

 • Handhaving

 • Dienstverlening, bestuur & samenleving en participatie

 • Personeel en organisatie

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

 • Voorzitter RvC FC Emmen
 • Voorzitter Maatschappij van Weldadigheid
 • Voorzitter Geopark de Hondsrug
 • Vicevoorzitter RvT Stichting Nedersaksenlijn
 • Lid RvT Greenwise Campus Emmen
 • Lid RvA Anne Buursema Foundation

Bezoldigd:

 • Voorzitter RvT Stichting ZINN
 • Voorzitter RvT Stichting Zorgpartners Friesland (MCL, Tjongerschans, Noorderbreedte, Thuiszorg het Friese Land)
 • Voorzitter Stichting Nazorg Ousterhaule
 • Voorzitter RvA Peter van Dijk Holding
 • Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Fuhler Beheer BV