Op naar een duurzamer gemeente (6)

Column wethouder Van der Haar: Winst uit je woning

Na de verkiezingen in 2018 zijn door de partijen die nu het college van burgemeester & wethouders vormen plannen gepresenteerd voor Meppel. Een van de onderwerpen waar afspraken over zijn gemaakt is: Meppel voorbereiden op de energietransitie en de effecten van de klimaatverandering. De opgave is groot en ook voor Meppel niet vrijblijvend: de gemeenteraad stelde immers vast dat Meppel in 2040 energieneutraal moet zijn.

We vinden objectieve voorlichting over dit thema aan onze bewoners belangrijk. Daarom zijn we gestart met het organiseren van een advies- en inkoopactie samen met Winst uit je woning. Want voorbereiden op een goede energietransitie betekent eerst energie besparen. Immers hoe minder je gebruikt, hoe minder we hoeven op te wekken!

Meppel heeft een groot woningbestand met oudere woningen die minder geïsoleerd zijn. Bij deze woningen is door isolerende maatregelen veel voordeel te behalen: minder verbruik van gas, lagere uitstoot, lagere kosten en meer comfort. Nu isoleren betekent straks makkelijker van het gas af.

Tegelijkertijd zal de transitie naar aardgasvrij het elektriciteitsgebruik waarschijnlijk verhogen. Zonnepanelen kunnen nu al een leuke besparing betekenen, maar de transitie straks ook versnellen en makkelijker maken.

Mijn huis is gebouwd rond 1950. Ik heb ook diverse maatregelen genomen. Zo zijn de vloeren vervangen, geïsoleerd en van vloerverwarming voorzien. De buitenmuren en het dak zijn geïsoleerd. Ook is het glas vervangen door +++glas. Daarmee kreeg dit oude huis label B. Bekijk de mogelijkheden op winstuitjewoning.nl en kijk wat het beste bij je woning past. Laat je vrijblijvend adviseren en doe mee aan de inkoopactie. Door het samen te doen besparen we op de kosten en maken we Meppel steeds duurzamer.

Jaap van der Haar - Wethouder duurzaamheid