Op naar een duurzamer gemeente (5)

Twee-wekelijkse column wethouder Van der Haar: van afval naar grondstoffen


Deze keer wil ik stilstaan bij de grondstoffeninzameling. Ik spreek bewust niet van afvalinzameling. Steeds meer van wat we inzamelen wordt hergebruikt. Het is dus grondstof voor nieuwe producten.

Voorwaarde voor hergebruik als grondstof is dat we geen afval in de verkeerde container gooien.

Van PET-flessen die we als PMD - plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons - inzamelen worden korrels gemaakt. Deze korrels worden verwerkt tot viltplaten en uiteindelijk tot nieuwe tafels en stoelen.

Goed gescheiden GFT is grondstof voor compost of biogas. Wist u dat GFT niet alleen groente-, fruit- en tuinafval is?

Oók etensresten, zoals klokhuizen, broodkorsten, koffiedik, visgraten en eierschalen mogen bij het GFT. Keukenafval komt nog te vaak bij het restafval.

Dat is zonde. Hoe meer er in de GFT-bak komt, hoe beter!

Het is voor de gemeente belangrijk te weten hoe u denkt over de inzameling. Want voor het juist scheiden van afval hebben we u hard nodig!

Daarom hebben we u in november een vragenlijst over afvalscheiding gestuurd. We hebben veel respons gekregen. Ik waardeer het dat zoveel inwoners de moeite hebben genomen de uitgebreide vragenlijst in te vullen. Het laat zien Meppelers zich betrokken voelen bij duurzaam grondstoffengebruik.
 
Fijn ook om te zien dat inwoners over het algemeen heel tevreden zijn over de inzameling in de gemeente! Eén suggestie van inwoners uit deze enquête hebben we direct opgepakt: een proef met GFT-inzameling bij de flat aan de Ferdinand Bolstraat.
 
Uw suggesties en ideeën helpen de gemeente bij het maken van goed afvalbeleid. We presenteren de uitkomst van de enquête zodra het weer kan aan de gemeenteraad. De reactie van de gemeenteraad en uw ingevulde vragenlijsten leiden zo samen tot een nieuw beleidsplan.
 
Doel is ons restafval te beperken tot een minimum. Er is nog veel winst te halen uit het hergebruik van grondstoffen. Hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder restafval er uiteindelijk overblijft.

Samen gaan we van afval naar grondstoffen. Goed voor onze duurzame toekomst en direct al goed voor onze portemonnee! Want grondstoffen kunnen we verkopen en afval verbranden is duur en zeker niet duurzaam!
 
Mag ik ook nu weer op u rekenen? Dank u wel!

Jaap van der Haar - Wethouder duurzaamheid