Op naar een duurzamer gemeente (3)

Twee-wekelijkse column wethouder Van der Haar: klimaatverandering

Deze column typ ik op een droge, zonnige woensdag. Het lijkt wel voorjaar. De winter is bijna voorbij, hoewel het dit jaar eigenlijk helemaal geen winter is geweest.

Februari was nooit zo nat en zo warm als dit jaar. Overal plassen op straat, het water in het Meppelerdiep staat hoog. Onderweg naar huis passeer ik ondergelopen weilanden. Het lijkt nu haast niet voor te stellen, maar ook in Meppel was het de afgelopen zomers veel warmer en droger dan we ooit gewend waren. We zijn het er met elkaar over eens denk ik: de eerste effecten van de klimaatverandering zijn al voelbaar en zichtbaar.

Meppel zet in op energietransitie om de klimaatverandering af te remmen. Door in 2030 energie op te wekken met zoveel mogelijk zonnepanelen op bedrijfsdaken, aangevuld met windenergie. Daarnaast stellen we ons in op klimaateffecten, die niet terug te draaien zijn.

Meppel is vorig jaar begonnen om problemen van extreem weer, zoals meer regenwater, in beeld te brengen. Samen met het waterschap, gemeenten, provincies, woningcorporaties en organisaties van bewoners en ondernemers gaan we bespreken wat nodig is om in 2050 een klimaatbestendige regio en gemeente te zijn.

Om in de toekomst de nodige werkzaamheden te combineren en om optimaal met onze ruimte en ons geld om te gaan. Naast problemen ontstaan er ook kansen door klimaatverandering. Denk aan recreatie en toerisme in zomers, die eerder beginnen en later eindigen dan we gewend waren.

Als we allemaal naar draagkracht en mogelijkheid een steentje bijdragen - of liever: uit onze tuin halen! -, blijft Meppel een gemeente van mensen die het hele jaar door aangenaam en veilig kunnen opgroeien, wonen, werken en ondernemen!

Jaap van der Haar - Wethouder duurzaamheid

foto Jaap van der Haar